سرطان 22, 1400 10:18 Asia/Kabul
  • یونیفورم های عجیب و متفاوت پلیس و ارتش در دنیا
    یونیفورم های عجیب و متفاوت پلیس و ارتش در دنیا

کشورهای مختلف با تاثیر گرفتن از تاریخ، فرهنگ و البته منطقه جغرافیایی خود لباس‌های نظامی متنوع و گاهاً عجیبی را طراحی کرده‌اند. هرچند که در قرن ۲۱ نوع پوشش نظامی پلیس و ارتش کشورها به فرم‌های تقریباً یکسانی تبدیل شده است، اما هنوز هم یونیفورم‌های نظامی عجیب در بسیاری از کشورها وجود دارد عمده یونیفورم‌های این مطلب دارای قدمتی چندصد ساله هستند.

کلیدواژه