سرطان 22, 1400 11:45 Asia/Kabul

کارشناس سیاسی افغان گفت: به نظر می رسد نیروهای امریکایی و ناتو از افغانستان خارج می شوند تا در شرایط توجیه پذیر بار دیگر برای پیگیری اهداف خود وارد این کشور شوند.

سرور جعفری در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری اظهار داشت: نیروهای امریکایی و ناتو در زمان حضور در افغانستان درگیر مسایل خرد و کلان سیاسی و امنیتی در این کشور بودند و به نظر می رسید که نوع عملکرد آنان برایشان گران تمام شود، از اینرو در شرایط کنونی برنامه خروج را روی دست گرفته اند.

وی افزود: از سوی دیگر امریکا به خاطر برنامه های راهبردی اش نیاز می دید که دو امر به وجود آید؛ یکی ایجاد نیازمندی به حضور نیروهای خارجی در افغانستان  که منجر به پذیرش دوباره امریکا در این کشور شود و دیگر اینکه اگر در داخل افغانستان ناامنی به حدی گسترده شود که مردم نتوانند از پس ناامنی های عمدی ایجاد شده بر آیند، حضور این نیروهای خارجی توجیه پذیر می شود از اینرو به نظر می رسد که تصمیم گرفته اند فعلا از افغانستان خارج شوند تا این دو امر ایجاد و زمینه بازگشت فراهم شود.

این استاد دانشگاه در کابل عنوان کرد: با تغییر بسترهای جنگ در درون افغانستان امریکا به دنبال بی ثباتی و کشاندن جنگ به مرزهای این کشور خواهد بود تا از یکسو بسترهای خشونت در افغانستان فراهم باشد و از سوی دیگر نیازمندی و توجیه حضور نیروهای خارجی ایجاد شود.

جعفری اظهار کرد: امریکایی ها با اظهارات ضد و نقیض به دنبال انحراف افکار عمومی هستند، گاهی مقامات امریکایی از بروز بی ثباتی در افغانستان و اینکه بار دیگر پناهگاه تروریست ها شود ابراز نگرانی می کنند اما به نظر نمی رسد که این اظهار نظرات برخاسته از یک استراتژی مدون و بلند مدت امریکا باشد.

وی در مورد طالبان هم گفت: این گروه پدیده ای برساخته بر اساس انگاره های بازیگران منطقه ای و بین المللی است بخصوص حامیانی که برای مقاصد خاص آن را به وجود آوردند و از آن استفاده می کنند و بر اساس منافع خود گاهی طالبان را نیروی سیاسی و گاهی تروریست می خوانند. بنابر این طالبان بیش از آن که یک پدیده و چالش بومی برای مردم افغانستان باشد یک مساله بیرونی است.

به گفته این کارشناس سیاسی به هر صورت اگر بسترهای خشونت در داخل افغانستان وجود داشته باشد در این کشور باقی نمی ماند و ممکن است به مرزهای این کشور تسری پیدا کند و اگر یک دولت قوی در افغانستان بر سر کار نباشد و یک گروه تندرو هم در این کشور فعال باشد برای بازیگران بین المللی نیز چالش آفرین خواهد بود.

وی اضافه کرد: برخی کشورها مخصوصا کشورهای شمالی افغانستان نگرانی های جدی در مورد فعالیت های طالبان و ارتباط این گروه با دیگر گروه های تروریستی دارند اما برخی کشورها از وجود تروریزم و بی ثباتی در داخل افغانستان سود می برند. این کشورها تروریزم را با مقاصد خاصی حمایت می کنند بنابر این مساله ناامنی و بی ثباتی در افغانستان برای این دو گروه از کشورها متفاوت خواهد بود.

 

کلیدواژه