سرطان 22, 1400 11:51 Asia/Kabul
  • افتتاح پروژه کوهشار، بزرگترین آبشار مصنوعی ایران
    افتتاح پروژه کوهشار، بزرگترین آبشار مصنوعی ایران

این مجموعه که به همت شهرداری مشهد راه اندازی شده است با توجه به توپوگرافی منطقه طراحی شده‌ علاوه بر آبشار، شامل آبراهه‌ای به طول بیش از ۲۵۰متر، استخر ۳۵۰۰ مترمکعبی سرپوشیده، رودخانه‌ای به عرض حدود ۴.۵ و طول ۳۰۰متر و دریاچه‌ای با مساحت ۴۲۰۰مترمربع است که به دلیل انطباق با شیب طبیعی زمین در دو سطح با اختلاف ۲.۵ متر طراحی شده است.

کلیدواژه