سرطان 23, 1400 11:43 Asia/Kabul

فرمانده پایگاه نظامی بگرام در کابل گفت، خروج نظامیان آمریکایی از این پایگاه به اطلاع دولت افغانستان رسید، اما پرواز و ساعت خروج از پایگاه بگرام بدون سروصدا بود.

کلیدواژه