سرطان 26, 1400 12:08 Asia/Kabul
  • باغ موزه علوم‌ زمین مشهد
    باغ موزه علوم‌ زمین مشهد

باغ موزه علوم زمین مشهد در فضای 10 هزار متر مربع ایجاد شده که شامل سه پردیس فیزیک زمین، اکتشاف و تونل معدنی و زمین‌شناسی است.

کلیدواژه