سرطان 27, 1400 10:52 Asia/Kabul
  • تصاویر از سیل ویرانگردر اروپا
    تصاویر از سیل ویرانگردر اروپا

رسانه‌های غربی گزارش دادند، در آلمان ۱۵۶ نفر در نتیجه سیل مرگبار و ویرانگر جانشان را از دست داده‌اند و مجموع تلفات سیل در اروپا به ۱۸۳ نفر رسید.

کلیدواژه