سرطان 29, 1400 15:34 Asia/Kabul

کارشناس افغان در امور سیاسی و اقتصادی گفت: بسیاری از مناطق مهم و بندرگاه های اقتصادی افغانستان به دست طالبان سقوط کرده است و این از نگاه سیاسی و اقتصادی می تواند ضربه جبران ناپذیری به دولت این کشور وارد کند و اگر این وضعیت همچنان ادامه پیدا کند زندگی مردم بدتر از گذشته خواهد شد.

محمد افسر رهبین کارشناس افغان در امور سیاسی و اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری، گفت: تصرف مناطق مختلف افغانستان به دست گروه طالبان ریشه در بازی های بزرگ دارد و این بازی طالبان را بر آن داشته است که علاوه بر تصرف والسوالی ها، شاهرگ های اقتصادی را هم زیر تسلط خود داشته باشد و هدف این گروه آن است که دولت از نگاه اقتصادی ضعیف شود.

وی افزود: گمرکات که در آمد زیادی برای دولت افغانستان داشت اکنون به دست طالبان سقوط کرده که از دست رفتن این بنادر تاثیر بسیار ناگواری بر اقتصاد، تجارت و وضعیت دولت گذاشته است و البته  مردم هم بر این باورند که یک بازی جریان دارد و ممکن است خود دولت نیز شریک وضعیت موجود باشد و حتی بسیاری از صاحب نظران هم معتقدند که دولت افغانستان در وضعیت فعلی نقشی آگاهانه دارد.

رهبین در ادامه بیان داشت: دست یافتن طالبان به مراکز و بندرگاه های تجارتی از نگاه اقتصادی می تواند برای طالبان پر درآمد باشد و این گروه می تواند در بخش نقل و انتقالات و بخش های تجارت به دولت آسیب فراوان بزند.

محمد افسر رهبین یادآور شد: سقوط گمرکات به دست طالبان بیش از همه به زیان بازرگانان افغانستان است و آن ها مجبور هستند که هم به گروه طالبان و هم به دولت محصول پرداخت کنند، هر چند در گذشته هم، تجار و رانندگان مجبور بودند به هر دو طرف باج بدهند ولی حالا شکل رسمی به خود گرفته است.

وی تصریح کرد: دریافت محصول هم از طرف دولت و هم از طرف طالبان باعث افزایش هزینه کالا خواهد شد و در نتیجه این وضعیت زندگی را برای مردم سخت تر خواهد کرد.

رهبین در ادامه به نشست اقتصادی اخیر ازبکستان در رابطه با افغانستان اشاره کرد و افزود: در وضعیتی که بنادر در شمال افغانستان در اختیار طالبان قرار گرفته است و دولت هیچ تسلطی بر آن مناطق ندارد چگونه و بر بنیاد کدام پشتوانه سیاسی و اقتصادی کشورهای دیگر با افغانستان وارد مذاکره شوند و چه قراردادهایی می تواند قابل تضمین و اعتبار باشد که کشورهای مورد نظر به آن اعتماد کنند؟

کلیدواژه