سرطان 29, 1400 15:42 Asia/Kabul

کارشناس سیاسی افغان تاکید کرد: آتش بس مهمترین و اولین موضوع در مذاکرات صلح است اما در مذاکرات هیات های دولت افغانستان و طالبان به آن توجهی نشده است.

لیاقت علی امینی در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری با اشاره به برگزاری مذاکرات بین هیات های دولت افغانستان و طالبان در قطر اظهار داشت: در جنگ هایی که در تاریخ کشورها اتفاق افتاده و به صلح منجر شده اولین قضیه مورد بحث آتش بس بوده است.

وی افزود: اما در مذاکرات هیات های دولت افغانستان و طالبان، این گروه تا کنون حاضر نشده که به آتش بس تن بدهد و تا زمانی که در جریان گفت و گوهای صلح آتش بس صورت نگیرد، هیچ اطمینان و آرامش روانی برای طرفین و مردم افغانستان ایجاد نخواهد شد و امیدواری هم برای صلح به میان نمی آید.

این کارشناس سیاسی عنوان کرد: ادامه جنگ و خشونت به این معنی است که طرف می خواهد با فشار جنگ و توسعه دامنه خشونت امتیاز بگیرد و تاکنون آمادگی برای صلح ندارد. انتظار از نشستی که در قطر برگزار شد، آن هم در آستانه عید سعید قربان این بود که آتش بس از سوی طرفین و به ویژه از سوی طالبان پذیرفته شود تا مردم مطمئن شوند که ما به سوی صلح و ثبات در حرکت هستیم.

به گفته امینی اما از شواهد پیداست که هنوز باور خاصی به صلح به وجود نیامده و مخصوصا طالبان می خواهند با زور، فشار، غلبه و توسل به خشونت قدرت را به دست بگیرند، این برای دولت و مردم افغانستان، کشورهای منطقه و جامعه جهانی غیر قابل قبول است و مشکل افغانستان باید از طریق گفت و گو حل شود.

این کارشناس افغان در مورد نیروهای خیزش مردمی هم گفت: پس از آنکه طالبان پیشروی هایی در مناطق مختلف افغانستان داشتند، خیزش های مردمی علیه این گروه شکل گرفت که در کنار نیروهای امنیتی و دفاعی قرار گرفتند تا بتوانند از شهرها و ولسوالی هایشان دفاع کنند و بسیاری از ولسوالی هایی که تحت تصرف طالبان در آمده بودند پس گرفته شد. این موضوع در واقع یک رفراندوم عملی بود که نشان داد مردم افغانستان طالبان را با آن باورهایی که دارند نمی پذیرند.

وی اضافه کرد: این موضوع همچنان نشان می دهد که مردم افغانستان خواهان صلح هستند اما صلحی که در آن عزت باشد، حقوق تمام شهروندان مد نظر قرار بگیرد و قدرت به صورت عادلانه بین تمام اقوام، گروه های سیاسی و مردم افغانستان تقسیم شود. اما تاکنون گروه طالبان حاضر نشده که به خواسته های مردم افغانستان تن بدهد و به آتش بس به عنوان یک موضوع جدی در مذاکرات بپردازد.

 

کلیدواژه