اسد 03, 1400 11:07 Asia/Kabul

وقوع سیل خسارت‌های زیادی را به زیرساخت‌ها و اموال مردم چین وارد کرد. اکنون پس از گذشت چند روز از سیل شدید در چین، خودروهایی را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید که جریان آب آنها را با خود وارد کانال کرده است.

کلیدواژه