اسد 03, 1400 11:09 Asia/Kabul
  • نمایشگاه هوافضا ماکس ۲۰۲۱
    نمایشگاه هوافضا ماکس ۲۰۲۱

پانزدهمین نمایشگاه هوایی ماکس ۲۰۲۱ در ژوکوفسکی در نزدیک مسکو افتتاح شد.

کلیدواژه