اسد 04, 1400 12:53 Asia/Kabul

دو خانواده آمریکایی که با یکدیگر روابط نزدیکی داشتند، در یک پیتزا فروشی با هم درگیر شدند و در کمال تعجب برای یکدیگر اسلحه کشیدند و اقدام به تیراندازی کردند.

کلیدواژه