اسد 05, 1400 10:06 Asia/Kabul

یک شیر دریایی در تور ماهیگیری چند صیاد در جزیره ساخالین روسیه گرفتار شد. ماهیگیران تلاش کردند با بریدن تور، این حیوان را به زیستگاه خود بازگردانند.

کلیدواژه