اسد 06, 1400 11:29 Asia/Kabul

یک پیرزن ۹۲ ساله چینی به صورت اتفاقی در مسیر خود میان گل و لای گرفتار شد. او که نه تلفنی با خود داشت و نه صدای فریادش به کسی می‌رسید، هفت ساعت منتظر ماند تا سرانجام مردم محلی او را دیدند و از مهلکه نجاتش دادند.

کلیدواژه