اسد 06, 1400 12:48 Asia/Kabul

یک پهپاد در ارتفاع ۷۰۰ متری زمین مشغول تصویربرداری بود که توسط فالکن ساقط شد. این پرنده پس از ساقط کردن پهپاد متوجه شد نمی‌تواند آن را به عنوان غذا استفاده کند و از محل دور شد.

کلیدواژه