اسد 24, 1400 12:24 Asia/Kabul

میدان شهر مرکز ولایت میدان وردک به طور کامل به تصرف طالبان درآمد.

به گزارش رادیودری مقام ولایت، قومندانی امنیه، محبس مرکزی و تمام تأسیسات آن به گونه کامل تحت کنترل طالبان قرار گرفت.

سقوط بامیان و میدان وردک ؛ طالبان به 35 کیلومتری کابل رسید

کلیدواژه