اسد 31, 1400 17:31 Asia/Kabul

استاد اقتصاد دانشگاه کابل گفت: ارزش پول افغانستان بسیار کاهش پیدا کرده و اگر وضعیت دوام پیدا کند و یک دولت فراگیر و وفاق ملی که همه مردم منافع خود را در آن ببیند شکل نگیرد افغانستان از نگاه اقتصادی به سمت بحران خواهد رفت.

سیف الدین سیحون استاد اقتصاد دانشگاه کابل در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری گفت: طالبان ادعا می کنند که در پی ایجاد دولت همه شمول و فراگیر هستند و اگر این امر محقق شود مورد قبول مردم افغانستان و جامعه جهانی قرار خواهد گرفت و سرمایه های بلوکه شده و ذخایر ارزی در بانک جهانی آزاد خواهد شد.

وی تصریح کرد: البته ذخایر ارزی افغانستان دارایی هایی نیستند که دولت ها بتوانند آن ها را دست برد بزنند و در هر زمینه ای هر چه خواستند مصرف کنند این ذخایر یک ذخیره ای است که در حقیقت پشتوانه پول افغانستان است و در شرایط اضطراری و حالات غیر مترقبه باید برداشت شود و در زمان مناسب نیز برگشت داده شود.

سیحون بیان داشت: در حال حاضر مشکل اقتصادی افغانستان فقط برگشت ذخایر ارزی نیست و باید، اقتصاد، تجارت، سرمایه گذاری و مناسبات اقتصادی با کشورهای جهان و همکاری های منطقه ای شکل بگیرد تا بخش خصوصی و دولتی فعال شوند تا زمنیه برای ایجاد اشتغال و تامین نیازهای جامعه فراهم شود.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: تنها چشم دوختن به ذخایر ارزی و این که تلاش شود این ذخایر در دسترس قرار بگیرد و از آن برای مقاصد نامعلوم استفاده شود بر مشکلات افغانستان خواهد افزود و باید طالبان تلاش کنند تا با ایجاد تفاهم نیروهای متخصص بر سرکار حاضر شوند.

وی اظهار داشت: ارزش پول افغانستان هم اکنون هم بسیار کاهش پیدا کرده و اگر وضعیت دوام پیدا کند و یک دولت فراگیر و وفاق ملی که همه مردم منافع خود را در آن ببیند شکل نگیرد افغانستان به سمت بحران خواهد رفت.

سیحون یادآور شد: دولت قبلی یک دولت فاسد و متکی به یک حلقه خاصی بود و دارایی های مردم افغانستان را در اختیار گرفته بود و زمان ثابت خواهد ساخت که طالبان چه اقداماتی را برای اعتمادی سازی و شکل دهی یک نظام مورد قبول انجام می دهند، اگر اقدامات عملی و موثر برای یک نظام تخصصی در امر اقتصادی شکل بگیرد اعتماد به جامعه و مردم بر می گردد و امکان این جود دارد که تعامل با جامعه بین المللی هم شکل بگیرد و البته همه این ها باید در کنار آزادی های مدنی شکل بگیرد و یک نظام انحصاری بر گسترش فساد خواهد افزود.

کلیدواژه