سنبله 01, 1400 13:42 Asia/Kabul

کارشناس افغان در امور سیاسی و مشاور سابق حامد کرزی گفت: سیاست آمریکا در افغانستان ثبات و امنیت نیست، بلکه استراتژی این کشور باتلاق سازی افغانستان است ولی جهموری اسلامی ایران، روسیه، چین و هند متوجه این سناریو آمریکا شده اند.

محمد هاشم عصمت اللهی کارشناس افغان و مشاور سابق حامد کرزی در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری گفت: در طول مذاکرات آمریکا با طالبان در دوحه قطر، نه دولت افغانستان و نه نخبگان و شخصیت های سیاسی کشور حضور نداشتند و وقتی بحث آزادی زندانیان طالبان مطرح شد، آمریکا به دولت افغانستان این موضوع را تحمیل کرد.

وی در ادامه به وضعیت نظام سیاسی در آینده افغانستان اشاره کرد و گفت: تا هم اکنون بحث دولت فراگیر و موقت در دستور کار طالبان نبوده است ولی به نظر می رسد که اگر طالبان به دولت فراگیر انعطاف نشان ندهند زیر فشار جامعه بین المللی قرار خواهند گرفت و همه کشورهای اروپایی و کشورهای منطقه و همسایه های افغانستان همانند جمهوری اسلامی ایران، روسیه و چین، شناسایی نظام آینده افغانستان را مشروط به دولت فراگیر کرده اند.

این کارشناس سیاسی بیان داشت: در حال حاضر ساختار مورد نظر طالبان همان امارت اسلامی است و تا کنون بر همان موضع هستند و تا هنوز به صورت رسمی به عنوان یک بیانیه از طرف رجال برجسته طالبان راجع به دولت فراگیر چیزی شنیده و دیده نشده است و فقط سخنگوی طالبان سهیل شاهین این موضوع را مطرح می کند که آن هم خیلی اعتبار ندارد.

وی در ادامه به نقش حامد کرزی و عبدالله عبدالله در آینده سیاسی افغانستان اشاره کرد و گفت: به نظر من، حامد کرزی با پاکستانی ها و آمریکایی ها زاویه دارد و در آینده سیاسی افغانستان نقشی نخواهد داشت و همچنان عبدالله عبدالله همین گونه خواهد بود.

محمد هاشم عصمت اللهی در قبال سیاست فعلی آمریکا در افغانستان گفت: آمریکا باتلاق سازی افغانستان را در دستور کار خود دارد و از ابتدا نیز ثبات و حکومت داری خوب استراتیژی آمریکا در افغانستان نبود و اگر آن ها دولت با ثبات می خواستند می توانستند بعد از مذاکرات بن زمینه این کار را فراهم کنند.

وی اضافه کرد: سیاست آمریکا در افغانستان، دولت داری خوب، ثبات و امنیت نیست و استراتژی این کشور خلق بحران و مدیریت بحران است و بر اساس همین سیاست آمریکا گروه های مختلف تروریستی را در افغانستان پرورش داده است.

مشاور سابق حامد کرزی بیان داشت: آمریکا با خروج خود از افغانستان، باتلاق سازی این کشور را در دستور کار خود دارد اما با اشراف جمهوری اسلامی ایران، روسیه، چین و هند، سناریو آمریکا برای باتلاق سازی پیش نخواهد رفت و مردم افغانستان هم متوجه سیاست آمریکا در قبال کشور خود هستند.

عصمت اللهی اظهار داشت: با خروج آمریکا از افغانستان من آغاز فروپاشی آمریکا را نزدیک می بینم.

کلیدواژه