سنبله 09, 1400 13:54 Asia/Kabul

عضوی شورای علمای شیعه افغانستان گفت: در حکومت های گذشته که غیر دینی هم بودند مذهب شیعه و احوال شخصیه به رسمیت شناخته شده بود و خواست ما از طالبان این است که همچنان باید این حقوق محفوظ بماند.

حجت‌الاسلام سیدمحمدحسین رضوانی بامیانی مسئول فرهنگی شورای علمای شیعه افغانستان در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری گفت: شورای علمای شیعه افغانستان به عنوان یک نهاد دینی، مذهبی و اجتماعی در منازعات سیاسی بی طرفی است و از دیر زمان یک سلسله خواست هایی مشروعی داشته  که در هر حکومتی و در هر زمانی این خواسته ها را مطرح کرده که برخی بر آورده شده و برخی نیز بر آورده نشده است.

وی یادآور شد: در ایامی که جنگ ها در افغانستان شدت گرفت موضع شورای علمای شیعه بی طرفانه و خواستار مذاکره و طرفدار یک صلح پایدار و عادلانه بودیم و در این رابطه همان ایام با طالبان تماس گرفتیم و نظریات خود را گفتیم و هم عکس العمل طالبان نیز مثبت بود و برای ما گفتند که با  مشورت و مذاکره با شیعیان نظام را تشکیل می دهیم.

عضو شورای علمای شیعه افغانستان بیان داشت: حوادث اخیر همه را غافل گیر کرد و طالبان تمام جغرافیای افغانستان به جز پنجشیر را تصرف کردند و عملا در پایتخت حاکم شدند و بعد از حضور این گروه در کابل سران برجسته شورای علما با سران و رهبران طالبان دیدار و صحبت داشتند و بحث های  خوب و مفصل در یک فضای مناسب و آرام صورت گرفت.

رضوانی بامیانی اظهار داشت: خواست ملی شورای علما مثل سایر مردم افغانستان تامین امنیت بوده است که علیرغم  این که طالبان در بسیاری از جغرافیای افغانستان مسلط شده اند ولی هنوز هم بی نظمی ها و آزار و اذیت هایی به نام طالبان صورت می گیرد که این مایه نگرانی مردم است و شورای علما از رهبران طالبان خواستند که اگر احیانا از خود شما افرادی این نوع اقدامات را انجام می دهند باید آن ها کنترل شوند.

مسئول فرهنگی شورای علمای شیعه افغانستان تاکید کرد: بحث اصلی ما تشکیل یک نظام است که خواست و اراده همه مردم افغانستان در آن در نظر گرفته شود و طالبان هم در نشستی که با اعضای شورای علمای شیعه داشتند تاکید کردند که ما یک حکومتی تشکیل می دهیم که هرکسی خود را در آیینه آن ببیند.

وی تصریح کرد: تاکید ما هم به طالبان این بود که همین شعاری را که الان می دهید ما در عمل منتظر پیاده شدن آن هستیم و اگر چنین حکومتی که برمبنای حکومت اجتماعی و همه شمول باشد، تشکیل نشود مطمئن باشید که حکومت شما دوام نمی آورد.

رضوانی بامیانی در ادامه به خواسته مهم ملی و مذهبی شیعیان افغانستان از طالبان اشاره کرد و گفت: اعضای شورای علمای شیعه در دیدار با هیات رهبری طالبان بیان کردند که در حکومت هایی که از نظر شما و از نظر ما حکومت های خوبی نبوده و تحت اشغال صورت گرفته  حتی در همان حکومت ها شیعیان از برخی حقوق قانونی و مذهبی برخوردار بودند و در قانون اساسی، مذهب ما به رسمیت شناخته شده بود و قانون احوال شخصیه در افغانستان اجرا می شد و در مکاتب ما فقه و عقاید جعفری تدریس می شد.

وی تصریح کرد: توقع و انتظار ما در حال حاضر از طالبان که مدعی حکومت اسلامی هستند این است که خواسته های ما تامین شود و جواب طالبان نیز به درخواست های ما راضی کننده بوده است.

کلیدواژه