سنبله 10, 1400 13:10 Asia/Kabul

کارشناس سیاسی افغان تاکید کرد: حضور بیست ساله خارجی ها در افغانستان نه برای خودشان دستاوردی داشت و نه برای افغانستان.

عبدالطیف مل استاد دانشگاه در ننگرهار در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری با اشاره به خروج نیروهای امریکایی از افغانستان گفت: امریکا در این کشور شکست خورد و طی بیست سال گذشته هم تلفات و خسارات زیادی را متحمل شد و نه تنها به نتیجه دلخواه خود نرسید بلکه چهره اش در جهان خدشه دار شد.

وی افزود: افغانستان هم به دلیل ظرفیت پایین دولت ها در بیست سال گذشته نتوانست از فرصت های پیش آمده استفاده کند، توسعه لازم اقتصادی صورت نگرفت و گام های ضروری برای خودکفایی برداشته نشد.

به گفته این کارشناس سیاسی شرایط کنونی افغانستان هم به گونه ای است که نظامی وجود ندارد، ارتش و پلیس دچار فروپاشی شده و با گذشت بیش از دو هفته از تسلط طالبان بر افغانستان هنوز ادارات دولتی به صورت کامل باز نشده و طالبان حتی امکان پرداخت حقوق کارمندان را ندارد. بنا بر این حضور بیست ساله نیروهای غربی در افغانستان نه سود و دستاوردی برای خودشان داشت و نه برای افغانستان.

آقای مل با اشاره به اینکه حضور نظامی امریکا در افغانستان به پایان رسیده اما حضور استخباراتی اش ادامه پیدا می کند، عنوان کرد: امریکا به دلیل رقابت هایی که با کشورهای منطقه داشت، نیروهای خود را در افغانستان مستقر کرد و این موضوع باعث بی ثباتی در این کشور شد، اکنون هم ادامه حضور استخباراتی امریکا در افغانستان سبب واکنش کشورهای منطقه می شود و در منطقه بی ثباتی ایجاد خواهد کرد.

 

کلیدواژه