سنبله 13, 1400 17:20 Asia/Kabul

کارشناس سیاسی و از افراد نزدیک به احمد مسعود گفت: نیروهای مقاومت در پنجشیر خواهان صلح و حکومت فراگیر در افغانستان هستند ولی طالبان به دنبال مشارکت دیگران در نظام سیاسی نیستند و از نیروهای مقاومت در پنجشیر می خواهند که با طالبان بیعت کنند ولی احمد مسعود هرگز این کار را نخواهد کرد.

قاسم محمدی کارشناس سیاسی و از افراد نزدیک به احمد مسعود در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری در مورد علت درگیری در دره پنجشیر میان طالبان و نیروهای احمد مسعود گفت: در چاریکار میان نیروهای مقاومت به رهبری احمد مسعود و نیروهای طالبان توافقنامه ای به امضاء رسید مبنی بر این که نیروهای دو طرف از تعرض به یکدیگر خودداری کنند، ولی طالبان این توافق را نقص کردند و در دل شب به سنگرهای پنجشیر از چند جهت حمله کردند و به دنبال این حمله سایر نیروهای مقاومت آگاه شدند و نیروهای طالبان را وادار به عقب نشینی از پنجشیر کردند.

وی در ادامه افزود: در روزهای گذشته چون بحث صلح و حکومت مشارکتی مطرح می شد، امید همه بر این بود که ما به سمت یک صلح حرکت کنیم و نیروهای پنجشیر منتظر بودند که صلح و حکومت فراگیر در افغانستان استقرار پیدا کند ولی در عین حال برای دفاع از خود نیز آمادگی داشتند که اگر طالبان خدعه و نیرنگ کردند بتوانند از خود دفاع کنند.

محمدی تصریح کرد: اما با حمله طالبان که بر خلاف توافق انجام شده و برخلاف همه اصول انسانی و دینی صورت گرفت دیگر حجت بر همه تمام شد و وقتی بر خاک ما حمله می شود مقاومت واجب عینی است و باید در مقابل طالب مقاومت کرد.

این کارشناس سیاسی نزدیک به نیروهای احمد مسعود بیان داشت: مقاومت در سراسر افغانستان گسترش پیدا خواهد کرد چون مشخص شد که طالبان در معامله با آمریکا بازی جدیدی را در افغانستان شروع کرده اند وآمریکا با همان هواپیمای که نیروهای خود را از افغانستان خارج کرده بود، ملا غنی برادر و اعضای تیم او را وارد این کشور کرد و طالبان در معامله ای که با آمریکا انجام دادند حقوق مردم را نادیده گرفتند.

وی یادآور شد: آنچه که جامعه جهانی سازمان ملل و کشورهای منطقه از طالبان می خواستند حکومت فراگیر و در راستای اهداف احمد مسعود و مقاومت در پنجشیر بود ولی طالبان به دروغ در مذاکرات با نیروهای احمد مسعود گفتند که ما خواهان حکومت فراگیر و مشارکت همه اقوام در افغانستان هستیم.

محمدی تاکید کرد: طالبان از احمد مسعود و نیروهای مقاومت در پنجشیر نمی خواهند که در حکومت مشارکت داشته باشند بلکه می خواهند که با طالبان بیعت کنند و این گروه هرگز حاضر به پذیرش نظریات و گرایشات دیگران نیستند و می خواهند فقط گرایش امارت اسلامی را در افغانستان پیاده کنند.

وی ادر ادامه افزود: من باور دارم که مقاومت در پنجشیر محدود نمی شود و  به همه افغانستان گسترش پیدا خواهد کرد.

کلیدواژه