سنبله 15, 1400 13:35 Asia/Kabul

مسئول مرکز فعالیت های فرهنگی تبیان و مدیر خبرگزاری صدای افغان گفت: جمهوری اسلامی ایران همیشه در کنار مردم افغانستان بوده است و سخنان ریاست جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مردم افغانستان در تحولات آینده این کشور راهگشا است.

حجت الاسلام سید عیسی حسینی مزاری مسئول مرکز فعالیت های فرهنگی تبیان و مدیر خبرگزاری صدای افغان در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری گفت: سخنان ریاست جمهوری اسلامی ایران در رابطه با افغانستان، معقول ترین موضع بود که وی اتخاذ کرد و طبیعی است که جمهوری اسلامی ایران می تواند در هدایت تحولات افغانستان نقش تاثیر گذاری داشته باشد.

وی در ادامه افزود: جمهوری اسلامی ایران در طول 14 سال جهاد و در زمان حکومت مجاهدین و در 20 سال اخیر باز هم در کنار مردم افغانستان بود و حتی به خاطر مردم افغانستان و تامین امنیت و صلح سرتاسری، دولتی را حمایت می کرد که دست نشانده آمریکا بود.

مسئول مرکز فعالیت های فرهنگی تبیان بیان داشت: در شرایط موجود و باتوجه به این که طالبان ادعای حکومت فراگیر با مشارکت سایر اقوام را دارند، سخنان رئیس جمهور اسلامی ایران می تواند در چنین شرایطی گره گشا باشد و اگر طالبان در خصوص ایجاد دولت فراگیر مطابق نظر مردم عمل نکنند با چالش ها و مشکلات مختلف در سطح داخلی، منطقه ای و بین المللی مواجه خواهند شد.

وی تصریح کرد: چالش های داخلی حتما چالش های امنیتی و ناهنجاری های اجتماعی خواهد بود و مخالفت های متعدد از گوشه و کنار افغانستان بالا خواهد گرفت و کشورهای منطقه و دنیا هم چنین حاکمیتی را که منحصر به یک قوم و یک گروه باشد به رسمیت نخواهند شناخت و سخنان آقای رئیسی هم در همین راستا قابل ارزیابی است.

حسینی مزاری اظهار داشت: همان گونه که رئیس جمهور ایران اسلامی هم تاکید داشت در افغانستان باید حکومت مردمی باشد تا از طرف جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شود و حقیقتا توقع هم همین است که جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگر نسبت به مسائل افغانستان فعال تر برخورد بکند و مسائل افغانستان را در اولویت سیاست خارجی خود قرار بدهد که این هم به نفع دولت افغانستان و هم به نفع جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

مدیر خبرگزاری صدای افغان در ادامه به اشغال افغانستان توسط آمریکا در 20 سال گذشته اشاره کرد و گفت: آمریکا بخاطر مبارزه با تروریزم و آوردن دموکراسی و آزادی بیان و همچنین تامین امنیت و صلح و ثبات و ارتقاع وضعیت معیشتی مردم به افغانستان نیامده بود بلکه هدف امریکایی ها سلطه کامل بر فکر و اعتقاد و سرزمین مردم افغانستان بود و هدف دیگر آمریکا از اشغال افغانستان به چالش کشیدن همسایه های این کشور بود که به هیچ یک از این اهداف در افغانستان دست نیافت.

این چهره سیاسی افغان یادآور شد: آمریکا با حضور خود در افغانستان با چالش های زیادی مواجه شد و سرانجام به این نتیجه رسید که حضورش در افغانستان شد مستلزم تحمل هزینه های سنگینی است لذا از افغانستان پا به فرار گذاشت، اما کوله باری از مشکلات و سختی ها را در افغانستان به جا گذاشتند و مردم هم به خوبی آگاه هستند که آمریکایی ها با این فرار خود کار را تمام نکردند بلکه می خواهند بازی تازه را با مردم این کشور آغاز کنند.

کلیدواژه