سنبله 21, 1400 19:13 Asia/Kabul
  • اعتراضات شهروندان افغان علیه طالبان و پاکستان در شهر هامبورگ آلمان
    اعتراضات شهروندان افغان علیه طالبان و پاکستان در شهر هامبورگ آلمان

شهروندان افغانستانی در شهر هامبورگ علیه طالبان و پاکستان تظاهرات کردند.

به گزارش رادیو دری شماری زیادی از شهروندان افغانستان روز گذشته علیه طالبان و پاکستان در شهر هامبورگ آلمان دست به تظاهرات زدند.

ادامه اعتراضات زنان افغان در کابل و بدخشان علیه طالبان

کلیدواژه