سنبله 25, 1400 12:50 Asia/Kabul

کارشناس سیاسی افغان تاکید کرد: در صورتی که طالبان نتوانند اختلافات داخلی خود را حل کرده و یک دولت فراگیر تشکیل دهند از سوی کشورهای مختلف جهان به رسمیت شناخته نخواهند شد.

داکتر محمد هاشم عصمت اللهی در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری در مورد ادعای سخنگوی طالبان مبنی بر اینکه جهان به زودی طالبان را به رسمیت خواهد شناخت، عنوان کرد: طالبان هنوز اختلافات درونی خود را حل نکرده اند و خواست جامعه جهانی مبنی بر ایجاد دولت فراگیر از سوی طالبان هم محقق نشده است.

وی اظهار داشت: امریکایی ها به نام روند صلح افغانستان 18 ماه با طالبان مذاکره کردند، سناریویی را ترتیب دادند و طالبان را به قدرت رساندند، به این ترتیب شاید امریکا و عده ای از کشورهایی که به دستور امریکا عمل می کنند، بخواهند طالبان را به رسمیت بشناسند اما از آن زمانی که کابینه دولت سرپرست طالبان اعلام شد قضایا شکل دیگری به خود گرفت.

این کارشناس سیاسی یاد آور شد: این کابینه متشکل از دو جناح طالبان بود، شبکه حقانی و ترکیب طالبان در قطر و به تعبیر دیگر این کابینه متشکل از غلجایی های انس حقانی و دیگران و در نقطه مقابلش درانی های قندهار که همه پشتون هستند و دولت کاملا قومی را معرفی کردند و از آن زمان نگاه جهانیان عوض شد.

به گفته مشاور سابق حامد کرزی رئیس جمهوری اسبق افغانستان کشورهای منطقه شامل جمهوری اسلامی ایران، روسیه، هند، چین، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و بسیاری کشورهای دیگر همه خواسته بودند که طالبان یک دولت فراگیر متشکل از تمام اقوام و مردم افغانستان شکل دهد. اما طالبان بر اساس همان امارت یکدست و متمرکز قومی کابینه خود را اعلام کردند و حالا رایزنی ها به شدت ادامه دارد که چنین دولتی از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشود.

عصمت اللهی در مورد ادعای سخنگوی طالبان مبنی بر اینکه دنیا از طالبان دو چیز می خواهد؛ یکی تامین امنیت و دیگر اینکه کشورهای دیگر از افغانستان مورد تهدید قرار نگیرند و چنین خواهد بود، اظهار داشت: در تمام زندان های دنیا یک نوع امنیت برای زندانیان وجود دارد و اگر طالبان بخواهند از این جنس امنیت را تامین کنند، مقبول افغانستان نیست. امنیت باید در چهره مردم مشاهده شود، حقوق مردم مورد توجه قرار بگیرد و تجاوز به ارزش های مردم صورت نگیرد. مردم  و جهان این امنیت را از طالبان می خواهند و لازمه آن این است که اراده و خواست مردم در دولت تمثیل شود.

طالبان تا امروز اراده و خواست مردم را لحاظ نکرده اند و اگرچه می گویند که دولت فراگیر تشکیل می دهند اما معتقد به دموکراسی نیستند و حضور نماینده های مردم و توزیع قدرت بر اساس اراده مردم را باور ندارند ولی جهان و مردم افغانستان می دانند که طالبان با این صحبت ها می خواهند مشروعیت و رسمیت به دست آورند.

 

کلیدواژه