سنبله 25, 1400 18:52 Asia/Kabul

زندان پلچرخی معروف‌ترین و ترسناک‌ترین زندان افغانستان بود که این زندان اکنون در شهر کابل خالی از زندانی است.

به گزارش رادیو دری، بیست و چهارم ماه اسد با رسیدن طالبان به دروازه‌های شهر‌کابل، زندانبانان فرار کردند و زندانیان از این زندان خارج شدند.

زندان پلچرخی کابل خالی از زندانی

کلیدواژه