سنبله 27, 1400 11:07 Asia/Kabul

کارشناس اقتصادی افغان تاکید کرد: سیاست های مالی طالبان که برخاسته از تجربه و تخصص در این حوزه نیست به اقتصاد افغانستان ضربه می زند.

عبدالواحد احمد یار در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری اظهار داشت: افرادی در راس امور اقتصادی دولت طالبان قرار گرفته اند که از تجربه و تخصص لازم در این حوزه برخوردار نیستند و این مساله به اقتصاد افغانستان آسیب وارد می کند.

وی با اشاره به ابلاغ بانک مرکزی افغانستان مبنی بر اینکه پرداخت حواله ها در افغانستان تنها با پول افغانی صورت بگیرد، گفت: این اعلام طالبان از نظر اقتصادی کار معقولی نیست، مخصوصاٌ در جهان امروز و سیستم اقتصادی که حاکم بر جهان است، چنین چیزی امکان پذیر نیست و شاید خود طالبان هم آگاه نباشند که بر چه مبنایی چنین ابلاغی صورت گرفته است.

به گفته این کارشناس اقتصادی کسی نمی تواند یک کشور را محصور به پول رایج خود آن کشور کند و ارز بین المللی را از آن بگیرد. این کار عملی نیست و خروجی خاصی هم ندارد، از طرفی چون طالبان حکومت را به دست گرفته اند و گفته می شود که ذخایر هم خالی بوده و حساب های افغانستان و تمام سرمایه این کشور در کشورهای خارجی با توجه به اینکه طالبان به رسمیت شناخته نشده اند، مسدود است، آن ها مشکل نقدینگی، کمبود دالر و تامین منابع دارند و هنوز معلوم نیست که چه کسانی پشت طالبان قرار دارند و آیا می توانند آنان را تامین مالی کنند یا خیر.

احمد یار اظهار کرد: بنابراین به نظر نمی رسد که چنین کاری جوابگو باشد. این کار نه منطقی است و نه فنی. سابقه هم نداشته که کشوری دست اندرکاران را از پرداخت حواله ها به ارزهای خارجی منع کند و به پول رایج آن کشور اکتفا کند و خروجی درستی هم داشته باشد. همه کشورها در کنار حفظ ارزش پول ملی خود ناچارند که با ارزهای بین المللی معاملات خود را انجام دهند و ذخایر خود را هم نسبت به ارزهای قوی و منابع طلا حفظ کنند.

به گفته این کارشناس اقتصادی بسیاری از کسانی که اکنون در راس حکومت طالبان در افغانستان قرار گرفته اند تحت تعقیب دولت امریکا و برخی دولت های دیگر هستند، با وجود این آن ها می خواهند رویکرد جدیدی را در زمینه مالی در افغانستان در پیش بگیرند و مشخص نیست که با چه منطقی می خواهند این کار را انجام دهند. پیشبرد حوزه اقتصاد در کشور ضعیفی مانند افغانستان که اگرچه منابع سرشاری دارد اما در حال حاضر نمی تواند آن ها را استخراج کند، کار بسیار مشکلی است.

وی تصریح کرد: تا زمانی که طالبان به رسمیت شناخته نشوند، روابط خود را با کشورهای دیگر برقرار نکنند، تعهدات بین المللی را به انجام نرسانند و اعتماد جامعه جهانی را کسب نکنند نمی توانند مسایل اقتصادی را به خوبی حل کنند و در این حوزه موفق باشند. با عملکردی که تاکنون از طالبان مشاهده شده حتی به نظر نمی رسد که بتوانند کشور را اداره کنند چه برسد به اینکه بتوانند منابع اقتصادی را برای پیشرفت باز کنند.

احمد یار با اشاره به این موضوع که محدود کردن استفاده از ارزهای خارجی و دسترسی مردم به آن ها باعث کاهش ارزش پول افغانی خواهد شد، عنوان کرد: این مساله برای اقتصاد افغانستان فلج کننده است، روند کاهش پول افغانی ادامه خواهد یافت زیرا منابع و پشتوانه خاصی برای آن وجود ندارد. در بیست سال گذشته بانک جهانی پشتوانه پول افغانی بوده اما اکنون این بانک حمایتی نمی کند.

وی اضافه کرد: وضعیت اقتصادی تابع وضعیت سیاسی است، در حالی که بیش از یک ماه از تسلط طالبان می گذرد هنوز کارکنان و کارمندان ادارات به کار خود باز نگشته اند، گمرکات دچار مشکل هستند و تاجران از وضعیت گمرکات و تعرفه ها ناراضی به نظر می رسند، این ها همه دست به دست هم می دهند تا آینده را تاریک نشان دهند و پیش بینی می شود که افغانستان با مشکلات اقتصادی شدیدی مواجه شود.

 

کلیدواژه