سنبله 28, 1400 14:01 Asia/Kabul
  • کابل زیر سایه امارت اسلامی
    کابل زیر سایه امارت اسلامی

زندگی در کابل و پس از تغییرات اخیر و همچنان با حضور طالبان ادامه دارد.

به گزارش رادیودری نگرانی اقشار مختلف جامعه از چگونگی وضعیت در آینده در کنار زندگی روزمره ، کسب و کار و تهیه مایحتاج روزانه ،همچنان از دغدغه های مردم افغانستان است.

زندگی عادی مردم در کابل ادامه دارد

کلیدواژه