سنبله 30, 1400 19:16 Asia/Kabul

ویدئویی از دفاع جانانه یک گربه‌ از خواهرش را در مقابل سگ‌های عصبانی را ببینید.

کلیدواژه