میزان 04, 1400 14:45 Asia/Kabul

کارشناس سیاسی-فرهنگی افغان تاکید کرد: تصمیم وزارت خزانه داری امریکا مبنی بر صدور مجوز انجام تراکنش های محدود با طالبان از روی مسوولیت پذیری و کمک به مردم افغانستان نیست.

سید اسحاق دلجو حسینی در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری اظهار داشت: امریکایی ها خودشان مردم افغانستان را در مشکلات و تنگنای اقتصادی قرار دادند و اکنون نیز همچنان به دنبال اهداف و پیاده کردن برنامه های خود در این کشور هستند و برخی موضع گیری هایی هم که علیه طالبان می کنند در راستای همین اهداف است.

وی اضافه کرد: مردم افغانستان از رفتن نیروهای امریکایی و دیگر نیروهای خارجی از کشورشان خوشحال هستند اما اینکه به یکباره افغانستان را ترک و این کشور را در حالت نابسامانی رها کردند در حالیکه می دانستند ارتش افغانستان نمی تواند در برابر نیروهای مخالف مقاومت کند کار نادرستی بود.

به گفته این کارشناس سیاسی دولت قبلی افغانستان همواره در مورد نیروهای مسلح این کشور به دنیا آمار اشتباه می داد، همواره اعلام می شد که 350 هزار نیروی مسلح در افغانستان وجود دارد اما می دانستند که اینگونه نیست، نظام هم بسیار فاسد بود و به نیروهای مسلح موجود رسیدگی نمی شد و آن ها حتی مشکل تغذیه داشتند بنا بر این چنین نیروی مسلحی به زودی دچار فروپاشی شد.

دلجو حسینی گفت: امریکا و دوستانش هم در جریان این مسایل بودند و خودشان هم در فروپاشی نظام در افغانستان دست داشتند، با تغییر شرایط اوضاع اقتصادی در افغانستان بسیار وخیم شد، از قبل هم اقتصاد افغانستان دچار مشکل بود و بیکاری بیداد می کرد، سازمان ملل هم اعلام کرده که سیستم اقتصادی افغانستان در حال فروپاشی است و این یک واقعیت است.

به گفته این کارشناس افغان اکنون هم که وزارت خزانه داری امریکا مجوز برخی تراکنش های مالی را با طالبان به خاطر فعالیت های بشردوستانه صادر کرده از روی مسوولیت پذیری نسبت به مردمی که سال ها رنج حضور نیروهای ظالم خارجی را متحمل شده اند، نیست، بلکه آن ها همانگونه که در گذشته نه تنها کمکی به افغانستان نکردند بلکه این کشور را در حالت بسیار رقت باری قرار دادند اکنون هم به دنبال اهداف خود هستند.

وی تصریح کرد: آماری که غربی ها در خصوص پول های کمکی به افغانستان طی بیست سال گذشته می دهند همه کذب و مبالغه است. اگر امریکایی ها پولی هم از امریکا خارج کرده و به افغانستان بردند برای مصارف خودشان بوده است و بخش زیادی از آن را هم از شرکت های اسلحه سازی در داخل امریکا، اسلحه خریداری کردند. اما واقعیت افغانستان این است که مردم در فقر شدید بسر می برند و در حالیکه هوا رو به سردی است بسیاری از آنان سرپناه ندارند و اطفال و زنان از طبیعی ترین حقوق خود محرومند، اما کشورهای قدرتمند هنوز از افغانستان دست بردار نیستند و همچنان این کشور را صحنه رقابت های خود قرار می دهند.

دلجو حسینی در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام  وزارت خزانه داری امریکا برای انجام تراکنش های محدود با طالبان مقدمه ای برای به رسمیت شناسی طالبان از سوی امریکا تلقی می شود، عنوان کرد: امریکا نگفته که طالبان را به رسمیت نمی شناسد و همواره دوپهلو صحبت کرده است. امریکا در حالی دارایی های افغانستان را مسدود کرده که با همین طالبان توافقنامه صلح امضا کرد و خودش زمینه را برای حضور و قدرت گرفتن آن ها فراهم کرد، تصمیمی هم که وزارت خزانه داری امریکا اعلام کرده از مراجع بالاتر امریکایی اتخاذ شده است. آن ها از ابتدا طالبان را تائید می کردند و امروز هم چنین است.   

وی در مورد نگرانی ها از چگونگی توزیع کمک های بین المللی در بین مردم افغانستان هم گفت: در گذشته کمک های جامعه بین المللی در اختیار دولت قبلی قرار نمی گرفت و خودشان بر توزیع کمک ها نظارت داشتند زیرا از فساد موجود اطلاع داشتند. اکنون هم پول های کمکی جامعه جهانی در اختیار طالبان قرار نمی گیرد و از طریق سازمان ملل متحد در اختیار مردم و بخش های ضروری قرار داده می شود در عین حال اطمینان خاصی وجود ندارد که این کمک ها از دستبرد مصون بماند.

 

کلیدواژه