میزان 04, 1400 19:02 Asia/Kabul
  • درخواست طالبان از جامعه جهانی برای تشکیل حکومت فراگیر
    درخواست طالبان از جامعه جهانی برای تشکیل حکومت فراگیر

سرپرست وزارت اقتصاد طالبان ،فرصت ۲۰ ماهه جامعه جهانی به این گروه برای تصحیح شیوه حکومتداری در افغانستان را خواستار شد.

انعام الله سمنگانی عضو کمیته فرهنگی طالبان درصفحه توئیتر خود به نقل از دین محمد حنیف نوشت: مجامع بین المللی و کشورهای جهان 20 ماه به این گروه فرصت دهد تا حکومتی فراگیر و عدالت محور در افغانستان برسر کار آورد .

طالبان چندی پیش ، کابینه خود را که همه اعضای آن از نیروهای این گروه بودند به ریاست ملامحمد آخوند معرفی کرد.
عدم برخورداری این کابینه از ویژگی هایی چون فراگیری و همه شمولی گروه های سیاسی، واکنشهایی را از سوی کشورهای مختلف به دنبال داشت.

سخنان سرپرست وزارت اقتصاد دولت طالبان درباره درخواست فرصت بیست ماهه از جامعه جهانی برای برقراری سازوکارحکومت مردم پایه و فراگیر می تواند ناشی از نوع مواجهه دیگر کشورها با این گروه در افغانستان باشد.

از زمان تسلط طالبان بر کابل در 15 اوت (24 اسد) گذشته تاکنون، جز تعداد معدودی کشورها از جمله پاکستان  و قطر،جامعه جهانی همچنان با بی اعتمادی شدیدی با این گروه برخورد می کند و نگران از دست رفتن دموکراسی ناقصی هستند که در چند دوره  برگزاری انتخابات  در افغانستان حاصل شده است. 

در هفته های اخیر انتشار برخی گزارش ها درباره اعمال محدودیت ها علیه زنان در ادامه تحصیل و حضور در فعالیت های اجتماعی و اقتصادی در افغانستان از سوی طالبان، واکنش های شدیدی را در جامعه جهانی برانگیخت.

در همین راستا،اتحادیه اروپا به طالبان هشدار داد که چنانچه محدودیت هایی علیه زنان در افغانستان اعمال شود،این گروه با تحریم های بیشتری روبرو می شود که این گونه واکنش ها موجب شده تا طالبان دستکم در ادبیات خود تجدید نظر کند و سرپرست وزارت اقتصاد دولت این گروه نیز خواستار فرصتی بیست ماهه برای تشکیل حکومت مردم پایه؛ فراگیر و همه شمول بشود. 

برغم آنکه چندی پیش طالبان کابینه خود را معرفی کرد اما واکنش های داخلی و خارجی به انتخاب اعضای دولت از یک قومیت و تفکر خاص سبب شده تا این گروه درصدد تجدید نظر در این زمینه براید  و مسئله تغییر در این ترکیب را مطرح کند.

سخنان سرپرست وزارت اقتصاد دولت طالبان درباره در خواست از جامعه جهانی برای  فرصت بیست ماهه به این گروه برای اعمال حکومت مردم پایه در افغانستان ازاین حیث دارای اهمیت است که وی مسئولیت اداره اقتصاد این کشور را بر عهده دارد و بخوبی می داند که تامین بودجه و منابع مالی لازم برای پوشش هزینه ها، به کمک ها و حمایت های بین المللی نیازدارد.

در شرایطی که طالبان همچنان از سوی شورای امنیت سازمان ملل و کشورهای غربی با تحریم مواجه است و پس از تسلط این گروه بر افغانستان، کمک های مالی اروپا و آمریکا قطع شده است، اداره امور افغانستان توسط دولت طالبان بشدت دشوار خواهد شد.

بر همین اساس، سرپرست وزارت اقتصاد افغانستان ازجامعه جهانی خواسته تا فرصتی بیست ماهه به این گروه بدهد تا طالبان بتوانند وعده های خود برای برقراری حکومتی فراگیربا مشارکت همه اقوام  را فراهم کنند.

خواسته این مقام طالبان آنست که کمک ها به افغانستان همچون دولت های قبل این کشور ادامه یابد تا در مدت بیست ماه آینده این گروه، حکومتی مشارکتی را تشکیل دهد .این در حالی است که کشورهای کمک کننده به افغانستان به دلیل احتمال فریب از سوی طالبان، بعید است حاضر به ادامه اعطای کمک ها تا زمان عمل به وعده این گروه باشند.                   
 

کلیدواژه