میزان 10, 1400 19:30 Asia/Kabul
  • کابل، یک ماه بعد از حکومت طالبان در افغانستان
    کابل، یک ماه بعد از حکومت طالبان در افغانستان

حدود یک ماه است که گروه طالبان در افغانستان قدرت گرفته اند.

به گزارش رادیو دری حدود یک ماه است که گروه طالبان در افغانستان قدرت گرفته اند این تصاویر زندگی روزمره مردم شهر کابل پس از حضور طالبان در افغانستان است.

کلیدواژه