میزان 14, 1400 12:07 Asia/Kabul
  • انتقاد « عمران خان » از سیاست های امپریالیستی آمریکا در افغانستان
    انتقاد « عمران خان » از سیاست های امپریالیستی آمریکا در افغانستان

نخست وزیر پاکستان سیاست‌های امپریالیستی آمریکا در افغانستان را عامل اصلی بحران در این کشور دانست.

عمران خان نخست وزیر پاکستان افزود، نظر ما از همان ابتدا این بود که موضوع افغانستان راه حل نظامی ندارد، ولی نگاه همراه با تکبر و امپریالیستی آمریکا از سویی و بی خبری آنها از وضعیت افغانستان عامل شرایط فعلی است.

نخست وزیر پاکستان افزود، بعد از اشغال نظامی افغانستان بدست آمریکا در آن کشور حمام خون به راه افتاد و پس از آن هم گروه طالبان ظاهر شد.

عمران خان خاطر نشان کرد، پس از سقوط کابل ما با گروه طالبان درباره به رسمیت شناختن طالبان رایزنی کردیم اما در صورتی که همه همسایگان  برای این کار اجماع داشته باشند،  بیشترین تاثیر را خواهد داشت.

سخنان عمران خان درباره نقش رویکرد امپریالیستی آمریکا در ایجاد فاجعه و بحران در افغانستان در دو دهه گذشته هسته اصلی بررسی و تحلیل عملکرد کاخ سفید در این کشور است .

امریکا بر خلاف ادعای خود در برقراری دموکراسی و مبارزه با تروریسم و مواد مخدر در افغانستان به دلیل اعمال رویکرد امپریالیستی و اتخاذ سیاست های یکجانبه در این کشور در حدود بیست سال اشغال افغانستان دستاوردی جز شکست در این کشور نداشت.

مردم افغانستان نیزبه دلیل سیاست های مخرب آمریکا که در تضاد آشکار با منافع و امنیت ملی آن کشور قرار داشت در دو دهه اخیر بیشترین خسارات را متحمل شدند و متاسفانه بسیاری از زیر ساخت های افغانستان در اثر اصرار کاخ سفید بر برنامه های ناکام خود در مقابله با افراط گرایی که محوریت آن ابزار نظامی بود از بین رفت .

میراث آمریکا پس از دو دهه اشغال افغانستان گسترش تروریسم  از جمله مواجهه مردم این کشور با گونه های جدید افراط گرایی از جمله داعش، رشد چند برابری کشت خشخاش و  تولید مواد مخدر و همچنین کشتار هزاران نفر از مردم بی گناه و شهروندان عادی افغانستان در جریان حملات علیه طالبان بود.  

آمریکا در سال نوزدهم اشغال افغانستان به این نتیجه رسید که نمی تواند با ابزار زور و با استفاده از رویکرد نظامی گرایانه گروه طالبان را به تسلیم و خاتمه جنگ وادار کند و نهایتا از فوریه 2020  توافقنامه صلحی با طالبان در دو حه قطر امضا کرد تا پس از حدود  دو دهه از بحران ناکامی و شکست در جنگ با تروریسم در افغانستان خود را نجات دهد.   

تصمیم آمریکا درخروج غیر مسئولانه و ناگهانی از افغانستان موجب شد تا دولت « محمد اشرف غنی» رئیس جمهوری سابق این کشور در 15 اوت گذشته به یکباره توسط طالبان سقوط کند و این گروه بر کابل تسلط پیدا کند.

در شرایط کنونی که طالبان زمام امور در افغانستان را عهده دار شده است ،پاکستان درصدد جلب نظر مساعد کشورهای مختلف برای به رسمیت شناختن این گروه به عنوان حکومت جدید در افغانستان است.

از نظر مقامات پاکستان ، طالبان واقعیت جدید افغانستان است که باید جامعه جهانی با پذیرش رسمی این گروه ،به پایداری شرایط و روند بهبود تدریجی اوضاع در این کشور کمک کند.

  به تازگی نیز عمران خان نخست وزیر پاکستان در سخنانی اعلام کرده آمریکا به زودی مجبور خواهد شد تا طالبان را به طور رسمی مورد پذیرش  قرار دهد که این موضع نشان دهنده سیاست اسلام اباد در ترغیب دیگر کشورها به تعامل با طالبان است.              

کلیدواژه