میزان 14, 1400 16:39 Asia/Kabul
  • وضعیت نامناسب مشاغل در افغانستان
    وضعیت نامناسب مشاغل در افغانستان

بسیاری از شغلها و تولیدی ها پس از به روی کار آمدن طالبان ممنوع کار شده اند که به صورت مخفیانه در حال فعالیت هستند.

به گزارش رادیو دری از زمان روی کار آمدن طالبان در افغانستان، تعطیلی بسیاری از مشاغل و کسب و کارها و روشن نبودن وضعیت فعالیت بانکها،بحران اقتصادی فشار زیادی به شهروندان این کشور وارد آورده به حدی که بسیاری از مردم برای تأمین مایحتاج یا برای هزینه مهاجرت به خارج،به فروش اسباب و اثاثیه منزل‌شان روی آورده‌اند.

وضعیت نامناسب زنان افغان در ولایت بلخ

کلیدواژه