میزان 14, 1400 16:54 Asia/Kabul

خانواده‌ای در ماشین در حال فیلم‌برداری از جاده بودند که ناگهان یکی از تابلوهای اتوبان کنده شد.

به گزارش رادیو دری، خانواده‌ای در ماشین در حال فیلم‌برداری از جاده بودند که ناگهان یکی از تابلوهای اتوبان کنده شده و روی شیشه ماشین آن‌ها سقوط کرد.

تصادف وحشتناک یک خودرو با پمپ بنزین

 

کلیدواژه