میزان 17, 1400 08:54 Asia/Kabul
  • انفجار خونین در قندوز و مسئولیت طالبان
    انفجار خونین در قندوز و مسئولیت طالبان

در انفجار خونین و تروریستی روز جمعه در قندوز حدود صد نماز گزار کشته و حدود دویست تن نیز مجروح شدند. این انفجار در مسجد شیعیان در منطقه خان آباد ولایت فندوز صورت گرفت و تاکنون هیچ گروهی مسئولیت آنرا نپذیرفته است.

انفجار خونین در مسجد شیعیان در ولایت قندوز پس از آن صورت گرفت که گروه طالبان مدعی شد گروه تروریستی داعش تهدیدی جدی برای طالبان نیست و به زودی در افغانستان سرکوب خواهد شد. مسئولیت این انفجار را  گروه تروریستی داعش بر عهده گرفته است. اگر چه از دیدگاه طالبان این گروه تروریستی تهدیدی برای طالبان نیست اما گروهی دهشتناک و تهدیدی جدی برای مردم افغانستان بخصوص برای اقلیت های مذهبی است که با هدف دامن زدن به جنگهای مذهبی در افغانستان فعالیت می کند.

مولوی نعیم الحق حقانی کارشناس مسایل افغانستان براین باور است:

گروه تروریستی داعش پدیده ای خارجی است  که با هدف ایجاد مشکلات برای مردم افغانستان فعالیت می کند و این گروه فتنه و دسیسه ای برای ایجاد تفرقه در میان مردم افغانستان است. 

با توجه به اینکه برخی از اعضای طالبان که مخالف مشی سازش آن با امریکا بودند از این گروه جدا شده اند ممکن است از جمله عوامل  بروز خشونت های خونین در افغانستان باشند . بنابراین، طالبان با شرایط دشواری برای تامین امنیت مردم افغانستان روبرو است. زیرا مخالفان این گروه از افراد استخبارات دولت محمد اشرف غنی هم می توانند باشند که با هدف ضربه زدن به جایگاه طالبان در امور حکومتی و ناتوان نشان دادن آن در تامین امنیت، اقدام به انفجارهای خونین می کنند. 

تمیم باحث کارشناس مسایل سیاسی معتقد است 

مخالفان مردم افغانستان که به دنبال اقدامات تروریستی هستند نمی خواهند مردم این کشور امنیت داشته باشد آنان از حمایتهای مختلف در سطح منطقه ای و بین المللی برخوردارند و انفجار در مراکز مذهبی را با هدف دامن زدن به خشونتهای مذهبی انجام می دهند . 

در هر حال،گروه طالبان که قدرت را در افغانستان به دست گرفته با مسئولیت تامین امنیت مردم این کشور بخصوص اقلیت های مذهبی روبرو است و نباید از دیدگاه یک گروه شبه نظامی، گروههای مخالف و نظامی مردم افغانستان را ارزیابی نماید . بلکه هر گروه ناامن کننده امنیت مردم افغانستان دشمن مردم این کشور تلقی می شود و اگر گروه طالبان نتواند ضمن مقابله با این گروههای تروریستی امنیت مردم افغانستان را تامیت کند در آینده با مشکلات و پیامدهای بیشتری روبرو خواهد شد. بخصوص آنکه جامعه جهانی طالبان را به عنوان گروهی مسئولیت پذیر در برابر مردم افغانستان نخواهد پذیرفت. 

   

کلیدواژه