میزان 17, 1400 14:41 Asia/Kabul

کارشناس ایرانی و آگاه امور منطقه گفت: بهانه های آمریکا از اشغال افغانستان از بین بردن القائده، طالبان، تروریزم و خشونت بود و آوردن آزادی، نظام مردم سالار و همچنین حق انتخاب و کرامت انسانی از دیگر شعارهای آمریکا بود و خروج خفت بار کنونی از افغانستان بدون تحقق این شعار ها یک رسوایی بزرگ برای این کشور بود.

روح الله قاسمیان کارشناس ایرانی و آگاه امور منطقه در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری در مورد سالروز حمله آمریکا به افغانستان گفت: بعد از دو دهه که از حادثه یازده سپتامبر گذتشه است امروز همه متوجه شدند که این یک حادثه ساختگی بوده و آمریکایی ها بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و فروپاشی نظام دو قطبی و پایان جنگ سرد به دنبال یک دشمنی بود تا حضور خود را در افغانستان مشروع جلوه بدهد.

وی افزود: بر همین اساس و بعد از حادثه یازده سپتامبر، واژه هایی نظیر طالبان، تروریست و تروریست های افراط گرا و القائده در ادبیات امنیت ملی آمریکا وارد شد و با همین بهانه افغانستان را با آن تمدن بزرگ مورد تهاجم و حمله قرار دادند.

این کارشناس ایرانی یادآور شد: بهانه های آمریکا از اشغال افغانستان یکی از بین بردن القائده، طالبان، تروریزم و خشونت بود و آوردن آزادی، نظام مردم سالار و دموکراسی و کرامت انسانی از دیگر شعارهای آمریکا بود ولی امروزه بعد از 20 سال هر چه نگاه می کنیم از تحقق این شعارها در افغانستان خبری نیست و در طول سال های گذشته بیش از این که نظامیان و تروریسم مورد تهاجم قرار بگیرد شهروندان عزیز افغانستان مورد حمله و خشونت قرار گرفتند و امروزه ما با ده ها هزار کشته، زخمی، مجروح و آواره مواجه هستیم.

وی تصریح کرد: وضعیت فعلی افغانستان نشان می دهد که آنچه برای آمریکایی ها مهم بوده منافع خود آن ها بوده است و امروز وقتی بعد از 20 سال از افغانستان خارج شدند ، دوباره یک نظامی روی کار آمد که در طول این 20 سال آن ها مدعی مبارزه با آن بوده اند و این نشان می دهد که منافع آمریکا بر خون ملت های منطقه و خون ملت افغانستان ارجحیت دارد.

قاسمیان خاطر نشان ساخت: یکی از اهداف حضور آمریکا در افغانستان مهار ایران، بود ولی این سیاست برای آمریکا موفقیتی کسب نکرد و امروزه هم می بینید که جمهوری اسلامی ایران با گذشت چهار دهه از انقلاب مستحکم تره شده است به گونه ای که به اعتراف خود آن ها امروزه شرایط منطقه به نقطه ای رسیده که بدون ایران معمای این منطقه حل شدنی نیست.

این فعال رسانه ای شعار مبارزه آمریکا با تروریسم را یک رسوایی بزرگ برای این کشور خواند و افزود: بعد از این اگر آمریکایی به بهانه های مثل دموکراسی، نظام مردم سالاری، انتخابات و حق شهروندی در جای حضور پیدا کنند، دیگر کسی فریب آمریکایی ها را نخواهد خورد.

کلیدواژه