میزان 19, 1400 15:27 Asia/Kabul

گزارش سالانه وزارت دفاع آمریکا نشان می‌دهد نرخ خودکشی میان نظامیان آمریکایی بین ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ افزایش قابل توجهی یافته است.

به گزارش رادیو دری  گزارش سالانه وزارت دفاع آمریکا نشان می دهد که نرخ خودکشی نظامیان آمریکایی در سال 2020 افزایش 9.1 درصدی را تجربه کرده است.

نگرانی وزیر دفاع آمریکا از افزایش خودکشی نظامیان

کلیدواژه