میزان 20, 1400 16:03 Asia/Kabul

رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان و کارشناس سیاسی گفت: طالبان به دنبال این هستند که آمریکا را مجاب بکنند به این که از تمام اهرم های خودش برای مشروعیت بخشی به حکومت این گروه و همچنین رفع موانع مالی استفاده کند چون که چالش حکومت طالبان در حال حاضرعدم مشروعیت و مشکلات مالی این گروه است.

سید احمد موسوی مبلغ رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری گفت: در حال حاضر گروه طالبان بر اوضاع افغانستان مسلط هستند و حاکمیت در اختیار طالبان است اما این گروه با چند چالش عمده مواجه است و مهمترین چالش بحث مشروعیت حکومت و مشکلات مالی این گروه است.

وی در مورد اهداف مذاکره اخیر میان طالبان و آمریکا در قطر گفت: یکی از اهداف این مذاکرات اجرایی شدن بخش هایی از توافقنامه میان آمریکا و طالبان است که از دسترس رسانه ها و اهالی سیاست دور مانده و کسی از مفاد آن مطلع نیست، ولی به نظر می رسد که این موضوع برای طالبان حائز اهمیت است و این گروه برای خارج شدن از بحران موجود یعنی عدم مشروعیت حکومت و رفع مسائل مالی و همچنین اجرایی کردن بخش هایی از توافقنامه که رسانه ای نشده و در اختیار عموم قرار نگرفته به نظر می رسد در این دور از مذاکرات با آمریکایی ها وارد گفت و گو شده اند.

موسوی مبلغ بیان داشت: طالبان به دنبال این هستند که آمریکا را مجاب بکنند به این که از تمام اهرم های خودش برای مشروعیت بخشی به حکومت طالبان و همچنین رفع موانع مالی طالبان استفاده کند.

وی ادامه داد: به نظر می رسد بخش های از توافقنامه میان طالبان و آمریکا که مربوط به مسائل امنیتی است و طرفین تعهداتی نسبت به همدیگر دارند می خواهند که آن را اجرایی کنند.

این فعال رسانه ای اظهار داشت: در رابطه با پایگاه های نظامی آمریکا و حضور امنیتی امریکا در افغانستان و همچنین شبکه های تروریستی مرتبط با آمریکا که فعلا در بدنه طالبان وجود دارد و و این گروه های تروریستی در هماهنگی آمریکا به طالبان کمک کردند تا بر جغرافیای افغانستان مسلط شوند و همچنین شرایط و سرنوشت این گروه ها در آینده بخشی از گفت و گوهایی است که بین آمریکایی ها و طالبان در قطر برگزار شده و در آینده ادامه خواهد یافت.

رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان یادآور شد: تقریبا دو ماه است که از تسلط طالبان بر افغانستان گذشته است و در این مدت هیچ نشانه ای از این که  کشورهای منطقه، همسایه و قدرت های جهانی علاقه ای داشته باشند حکومت طالبان را به رسمیت بشناسند، دیده نشده است ولی از جهتی کشورهای منطقه نیازمند تعامل با طالبان در افغانستان هستند، اما به دلیل نگرانی هایی که از طالبان دارند از به رسمیت شناختن طالبان و مشروعیت بخشیدن به طالبان هم امتناع می کنند.

این کارشناس افغان در مورد سیاست روسیه در قبال طالبان گفت: به نظر می رسد که روسیه هم از همین سیاست دیگر کشور ها پیروی کرده و در طول دو ماه گذشته ارتباط های خودش با طالبان را حفظ کرده اما هیچ وقت حرف از به رسمیت شناختن حکومت طالبان به میان نیاورده و همیشه با ابهام و تردید نسبت به طالبان برخورد کرده است.

وی ادامه داد: سخنگوی وزارت خارجه روسیه هم در دو سه روز گذشته در یکی از گفت و گوهای خودش نکته ای را بیان کرد که این نکته حائز اهمیت است و گفت که ما از طالبان انتظار داریم که مسئولانه و با تمدن با قضایا برخورد کنند خب این دو کلمه دارای بار معنایی و حقوقی خاصی است و نشان می دهد که روسیه از روش عملکرد طالبان در طول دو ماه گذشته راضی نیست و نشان می دهد که هنوز طالبان را مسئولیت پذیر نمی داند و نگاه روسیه به طالبان این است که همان روش های دور قبل حکومت طالبان هنوز در این گروه دیده می شود.

 این فعال رسانه ای بیان داشت: از طرفی وقایع دیگری همچون حادثه ای که در مسجد قندوز اتفاق افتاد نشان می دهد که طالبان یا توان مدیریت و تامین امنیت افغانستان را ندارند و یا این که بخش هایی از بدنه طالبان با بقیه تروریست ها همکاری دارند و همه این ها مضاف می شود بر دلایلی که کشورهای همسایه احساس نگرانی کنند.

وی افزود: به نظر می رسد طالبان هر روز در روند مشروعیت گیری خود با چالش های جدیدتری  مواجه خواهند بود و سرکوب اعتراضات مدنی، انتحاری هایی که در حال انجام شدن است و عدم توانایی طالبان بر تامین امنیت و تامین معیشت مردم و عدم توانایی طالبان بر پایبند بودن به تعهداتی که به کشورهای منطقه و همسایه دادند؛ همه این ها طالبان را در منگه ای قرار داده که روز به روز شرایط  را برای طالبان سخت تر خواهد کرد.

 

کلیدواژه