میزان 21, 1400 09:24 Asia/Kabul
  • درخواست طالبان از روسیه برای مشارکت در بازسازی افغانستان
    درخواست طالبان از روسیه برای مشارکت در بازسازی افغانستان

گروه طالبان اعلام کرد، درحال رایزنی با روسیه برای گسترش همکاری‌ها و کمک این کشور برای بازسازی افغانستان است.

«ذبیح الله مجاهد» سخنگوی  طالبان  در مصاحبه با خبرگزاری تاس تاکید کرد، این گروه امیدوار است که روسیه در بازسازی افغانستان که دهه‌های گذشته متحمل خسارات فراوانی شده است، مشارکت کند.

مجاهد تاکید کرد، طالبان به دنبال همکاری‌ با همه کشورها هستند و سرمایه گذاری خارجی نقش مهمی در این زمینه خواهد داشت.

سخنگوی طالبان افزود: روسیه یک کشور مهم از نظر اقتصادی است. افغانستان در طول جنگ مخروبه شده و روسیه و دیگر کشورها می‌توانند به احیا و بازسازی آن کمک کنند. 

سخنان ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان درباره درخواست از روسیه برای مشارکت این کشور در بازسازی افغانستان در ادامه سیاست های این گروه برای تعامل و همکاری با کشورهای رقیب آمریکا از جمله روسیه و چین در امر بازسازی افغانستان است. 

افغانستان در چند دهه گذشته درگیر اشغال یا جنگ داخلی بوده است، به همین دلیل این کشور برای ترمیم و نوسازی  زیرساخت های  از بین رفته در دهه های اخیر نیازمند کمک خارجی و مشارکت دیگر کشورها در عرصه بازسازی افغانستان است.

طالبان که از 15 اوت گذشته/24اسد با ساقط کردن دولت محمد اشرف غنی و تسلط بر کابل، قدرت  را در افغانستان در اختیار گرفته اند، با خرابی ها و ویرانی های گسترده ومنهدم شدن زیرساخت های این کشور مواجه هستند که برای سامان بخشیدن به اوضاع اقتصادی افغانستان و حرکت در مسیر توسعه و پیشرفت باید بازسازی این کشور را در کانون توجه خود قرار دهند.  

برهمین اساس دولت طالبان که از محدود بودن منابع مالی و کاهش کمک های بین المللی مطلع است درصدد جلب همکاری کشورهای منطقه ای و فرا منطقه ای برای مشارکت و کمک به بازسازی افغانستان است که در چارچوب این سیاست چین  روسیه که رقبای امریکا درنظام بین المللی محسوب می شوند از جمله گزینه های مورد نظر طالبان برای این مسئله است.

با توجه به ناکامی سیاست های آمریکا در افغانستان و خروج همراه با شکست آن کشور، روسیه و چین نیز تمایل دارند که پس از مشخص شدن نوع مواجهه طالبان با مقوله دموکراسی و اصل جمهوریت در افغانستان و تمکین این گروه به تشکیل حکومتی فراگیر،در این کشور حضور پیدا کنند و بتوانند در دوره جدید سیاسی در افغانستان نفوذ داشته باشند. 

ناکامی آمریکا در تحقق شعارها و وعده های خود برای مبارزه با تروریسم، مواد مخدر و همچنین برقراری دموکراسی در افغانستان سبب شده تا به طور طبیعی  جامعه این کشور زمینه مناسبی برای پذیرش موضوع حضور و مشارکت رقبای آمریکا از جمله چین و روسیه را داشته باشد.

روسیه که می داند مردم افغانستان به دلیل یک دهه اشغال این کشور توسط شوروی، ذهنیت مثبتی از روس ها ندارند تمایل دارد فرصتی فراهم شود تا با مشارکت در روند بازسازی افغانستان و کمک به تامین نیازهای مردم این کشور، بتدریج این ذهنیت را تغییر دهد و مناسبات تازه ای با حکومت جدید این کشور به رهبری طالبان داشته باشد.

در چنین شرایطی به نظر میرسد طالبان بتوانند با توجه به ملاحظاتی که روسیه و چین به عنوان دو قدرت مهم بین المللی دارند نظر مساعد انان را برای کمک به بازسازی افغانستان جلب کنند.       

درخواست طالبان از روسیه برای مشارکت در بازسازی افغانستان

کلیدواژه