میزان 24, 1400 15:06 Asia/Kabul

کارشناس و پژوهشگر سیاسی ایرانی گفت: حضور و عملیات گروه داعش در افغانستان بهانه بازگشت نیروهای امریکایی را فراهم می کند و ممکن است این مساله برنامه ای از قبل طراحی شده باشد.

پیر محمد ملا زهی در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری اظهار داشت: روس ها از مدت ها قبل عنوان می کردند که هلیکوپترهای ناشناس شبانه نیروهای داعش و دیگر نیروهای تندرو قومی مانند ازبک ها، تاجیک ها، چچنی ها و ایغورها را از سوریه و عراق به شمال افغانستان منتقل می کنند و رئیس جمهوری روسیه هم اخیرا بار دیگر بر این نکته تاکید کرد.

وی افزود: اگر این اطلاعات درست باشد به نظر می رسد که امریکایی ها اهداف بلند مدت تری را در افغانستان دارند و اینکه طالبان بر اساس توافق دوحه قدرت را در افغانستان به دست گرفتند به معنای این نیست که امریکایی ها از این کشور دست بردارند. از این لحاظ حضور داعش در افغانستان این بهانه را به امریکایی ها می دهد که به شکل دیگری به حضور خود در افغانستان ادامه دهند. این احتمال هم وجود دارد که در بخش های پنهانی توافق این موارد وجود داشته باشد. چنانکه بر اساس برخی گزارش ها توافقنامه بسیار بیشتر از آن است که منتشر شده و بخش زیادی از آن پنهان مانده است.

این کارشناس سیاسی عنوان کرد: با وجود این از شرایط موجود می توان اینگونه تحلیل کرد که داعش با از دست دادن بخش خاورمیانه ای خلافت خود و حضور در افغانستان، از نظر امریکایی ها می تواند علیه رقبای امریکا به ویژه روسیه، چین و ایران وارد عمل شود. به این ترتیب اگر امریکایی ها به صورت مستقیم هم در حضور داعش در افغانستان دخالت نداشته باشند به صورت غیر مستقیم از آن سود می برند.

به گفته ملا زهی از این طریق امریکایی ها بهانه ای برای ادامه حضور و حتی بازگشت به افغانستان پیدا می کنند و اگر اوضاع از کنترل طالبان خارج شود احتمال بازگشت امریکایی ها به افغانستان هم وجود دارد چنانکه در عراق این اتفاق افتاد. بنابر این حضور و عملیات داعش در افغانستان می تواند این بهانه را به امریکا بدهد تا به افغانستان بازگردد و امریکا هم از این بهانه برای بازگشت استفاده کنند.

این کارشناس سیاسی در عین حال تاکید کرد: طالبان اکنون در افغانستان حاکم هستند و تامین امنیت تمام اتباع این کشور بر عهده این گروه است اما یک واقعیت هم این است که کنترل عملیات انفجاری کار ساده ای نیست و طالبان هم از تجربه امنیتی و نظامی کافی برای کنترل این نوع اقدامات برخوردار نیستند.

وی اضافه کرد: از طرف دیگر طالبان زمانی می توانند با این وضعیت مقابله کنند که ساختار قدرت در افغانستان تغییر کند، طالبان تاکنون حاضر نشده اند اقوام و مذاهب دیگر را آنگونه که باید، در قدرت سهیم کنند بنابراین تا زمانی که نتوانند وحدت ملی را تحکیم کنند و حمایت مردمی را در بین اقوام غیر پشتون هم جلب کنند موفق به تامین امینت نخواهند شد.

 

کلیدواژه