میزان 24, 1400 18:54 Asia/Kabul
  • واکنش امامان جمعه افغانستان درباره عملیات تروریستی علیه شیعیان
    واکنش امامان جمعه افغانستان درباره عملیات تروریستی علیه شیعیان

خطبای نماز جمعه افغانستان، کشتار هدفمند شیعیان را موجب بی اعتمادی مردم و زمینه ساز مداخله خارجی در این کشور دانستند.

امامان جمعه شهرهای مختلف افغانستان در خطبه های خود با ابراز انزجار از کشتار نمازگزاران شیعه در شهرهای قندوز و قندهار، از مسئولین امنیتی حکومت طالبان خواستند با ایستادگی مقابل تروریست ها، عاملین اصلی جنایات  اخیر را به سزای اعمال‌شان برسانند.

شیخ محمدرضا مظفر، خطیب نماز جمعه جنوب کابل هم با بیان این که حوادث اخیر زنگ خطر را به صدا در آورده و حکایت از افزایش ناامنی‌ها، قتل و قساوت در افغانستان است، تأمین امینت  مساجد  و اماکن عمومی از سوی حکومت دولت طالبان را خواستار شد.

در هشت روز اخیر، دو بارمساجد شیعیان در شهرهای قندوز و قندهار،هدف حملات تروریستی قرار گرفت که  موجب شهید و زخمی شدن صدها تن از نمازگزاران شیعه شد.

افزایش حملات تروریستی از سوی گروه داعش در افغانستان از هفته های اخیرکه بیشتر جامعه شیعیان این کشور را هدف قرارداده است موجب افزایش نگرانی های عمومی درافغانستان درباره گسترش ناامنی و خشونت شده است.

در دو حمله تروریستی گروه داعش به صفوف نماز گزاران شیعی در نمازجمعه قندوز و قندهار در روزهای اخیر صدها تن از آنان شهید یا زخمی شدند. این دو حمله تروریستی که با واکنش های تند داخلی وخارجی نیز مواجه شد ادعای دولت طالبان درتامین امنیت احاد مردم افغانستان و به خصوص گروه های اقلیت را با چالش بزرگی روبرو کرده است.به خصوص آنکه مقامات طالبان از زمان ساقط کردن دولت محمد اشرف غنی رئیس جمهوری سابق افغانستان در 15 اوت / 24 اسد گذشته وعده دادند که امنیت مردم این کشور را تامین می کنند و اجازه نخواهند داد گروه های تروریستی موجبات ناامنی را فراهم کنند.

برغم این گونه ادعاهای طالبان، اما ناامنی و شرارت در افغانستان همچنان در این کشور قربانی می گیرد واقدام جنایتکارانه داعش در دو حمله تروریستی به مراسم نماز جمعه شیعیان در قندوز و قندهار نشان داد که این گروه افراطی کشتار هدفمند شیعیان را در دستور کار قرار داده است. 

در چنین شرایطی خطیبان نماز جمعه در شهرهای مختلف افغانستان با انتقاد از تشدید ناامنی و اقدامات ضد بشری گروه تروریستی داعش از دولت طالبان خواسته اند با استفاده همه امکانات در اختیار ضمن برخورد با عوامل و طراحان دو انفجار تروریستی در نماز جمعه شیعیان در قندوز و قندهار از تکرار این گونه حوادث تلخ جلوگیری کنند. 

با وجود آنکه در هفته های اخیر دولت طالبان از شروع عملیات ضد عوامل گروه تروریستی داعش در افغانستان خبر داده بود اما تداوم اقدامات جنایتکارانه این گروه حاکی از آنست که طالبان تاکنون توفیقی درمهار داعش و خنثی سازی عملیات این گروه نداشته  است.     

با توجه اقدامات جنایتکارانه و هولناک گروه تروریستی داعش در دو نماز جمعه درقندوز و قندهار،به نظر می رسد که اظهارات برخی مقامات دولت طالبان مبنی برجدی نبودن خطر داعش برای افغانستان،از پختگی لازم برخوردار نبوده است.

انتظار مردم افغانستان آنست که طالبان با نگاهی واقع بینانه نسبت به عوامل و گروه های ناامن کننده در این کشور،با گونه های مختلف تروریسم در افغانستان به طور قاطع برخورد کند و فارغ از هر گونه کوچکنمایی یا بزرگنمایی،مسئولیت تامین امنیت را به طور کامل به انجام برساند.      

کلیدواژه