میزان 28, 1400 14:42 Asia/Kabul

افزایش فقر بسیاری از خانواده ها را با مشکلات متعددی روبه رو ساخته است.بسیاری از آن ها از روی اجبار و فقر، کودکان خود را به فروش گذاشته اند.

به گزارش رادیو دری وضعیت اقتصادی و معیشتی شهروندان افغانستان روز به روز رو با بحران مواجه می شود و فقر همچنان راه صعودی خود را در پیش گرفته است.

بسیاری از خانواده ها توانایی مهیا کردن یک وعده غذا برای فرزندانشان را ندارند. همچنین با نزدیک شدن فصل زمستان این مشکل چند برابر شده است.

غور یکی از ولایات افغانستان است که بیجاشدگان آن با فقر رو به رو هستند و پدر و مادرها مجبور به فروش فرزندان خود شده اند.

با افزایش فقر ، کمبود غذا و آب و امکانات گرمایشی،و نرساندن کمک های اولیه، افغانستان با فاجعه انسانی رو به رو خواهد شد.

دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان: "دولت افغانستان" در فصل سرما به آوارگان توجه کند

کلیدواژه