میزان 28, 1400 14:52 Asia/Kabul
  • هیئت طالبان وارد مسکو شد
    هیئت طالبان وارد مسکو شد

معاون نخست وزیر طالبان در رأس یک هیئت بلندپایه برای حضور در سومین دور نشست مشورتی مسکو به روسیه رسید.

به گزارش رادیو دری «عبدالسلام حنفی» معاون نخست وزیر طالبان در رأس هیئتی عالی رتبه شامل «امیرخان متقی» سرپرست وزارت خارجه، «نورالدین عزیزی» سرپرست وزارت تجارت و «دین‌محمد» سرپرست وزارت اقتصاد افغانستان برای حضور در نشست مشورتی مسکو به روسیه رسید.

مسکو امروز میزبان نشست افغانستان

کلیدواژه