میزان 29, 1400 12:41 Asia/Kabul

در یکی از ولایت های افغانستان، پدری در یک حرکت نمادین با زنده به گور کردن فرزندان خود به افزایش فقر در کشور اعتراض کرده است.

به گزارش رادیو دری در افغانستان وضعیت اقتصادی به جایی رسیده که بسیاری از مردم حتی نان برای خوردن ندارند.

در حرکتی نمادین یک پدر که می‌گوید چند روز است با خانواده‌اش فقط آب خورده‌اند، زن و فرزندش را زنده به گور می‌کند تا بلکه جامعه جهانی ببینند در این سرزمین چه خبر است.

هشدار برنامه جهانی غذا درباره افزایش گرسنگی در افغانستان

کلیدواژه