میزان 29, 1400 12:53 Asia/Kabul
  • زندگی روزمره مردم زیر حاکمیت طالبان
    زندگی روزمره مردم زیر حاکمیت طالبان

پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، اکنون مردم سعی می کنند به زندگی عادی روزمره برگردند. با برگشت طالبان زندگی روزمره  مردم به شدت تغییر کرده است.

 گالری عکس امروز رادیو دری توجه شما را به تصاویری از زندگی روزمره مردم در افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان در کشور جلب می‌کند.

عصر جدید خیابان های کابل به روایت تصویر

 

کلیدواژه