عقرب 03, 1400 15:16 Asia/Kabul

کارشناس اقتصادی افغان گفت: در گذشته که شرایط اقتصادی افغانستان بهتر از امروز بود بیش از پنجاه درصد مردم این کشور زیر خط فقر قرار داشتند و این رقم با شرای جدید حتماً افزایش یافته است.

سیف الدین سیحون در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری در مورد پیش بینی سازمان ملل متحد مبنی بر اینکه احتمالا 97 درصد مردم افغانستان زیر خط فقر قرار می گیرند اظهار داشت: البته در این زمینه تحقیق خاصی صورت نگرفته و بر اساس تخمین ها و حدس و گمان ها این مطلب عنوان شده که نزدیک به واقعیت هم می باشد.

وی افزود: در گذشته هم اعلام شده بود که شصت درصد مردم افغانستان زیر خط فقر قرار دارند و اکنون با توجه به محدودیت های مالی که افغانستان با آن مواجه شده، پرداخت نشدن حقوق کارمندان دولت و تعطیلی بسیاری از نهادها و موسسات غیر دولتی ممکن است هشتاد تا نود درصد مردم افغانستان با مشکل تامین معیشت مواجه باشند.

استاد اقتصاد دانشگاه کابل عنوان کرد: افغانستان در هیچ زمانی وضعیت مطلوبی برای تامین معیشت مردم نداشته، کشوری بوده که همواره در معرض مساعدت های بیرونی قرار داشته و کمک های توسعه ای دریافت کرده و به هر دلیلی که این کمک های جامعه جهانی برای توسعه اقتصادی و بودجه ملی کم شود مردم دچار مشکل تامین معیشت خواهند شد.

به گفته این کارشناس اقتصادی در گذشته و در شرایطی که کشورهای جهان به افغانستان کمک می کردند بیش از پنجاه درصد مردم زیر خط فقر قرار داشتند و اکنون با توجه به خشکسالی ها، تعطیلی برخی فعالیت های اقتصادی و فرار سرمایه ها، افغانستان روزگار خوشی ندارد.

سیحون در مورد کمبود نقدینگی در افغانستان هم گفت: روش هایی را که حکومت ها برای جبران کمبود نقدینگی به کار می گیرند مانند چاپ پول در صورتی که کنترل لازم انجام نشود تورم زا و زیانبار است. در اقتصاد پول کالایی است که باید مقدار آن به اندازه تولید ناخالص داخلی یک مملکت بر مبنای تجارت و تولید باشد و مقدار چاپ پول هم باید بر اساس ذخایر ارز و طلا در بانک مرکزی کشور باشد.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: به هر صورت چاپ پول در صورتی که بر اساس اصول نباشد تورم زا است، در حال حاضر پول موجود باید از طریق سیستم دولتی، اعطای حقوق کارمندان و کارگران و زمینه هایی که دولت ایجاد می کند مانند اشتغال از طریق پروژه های عایداتی و خدماتی به جامعه تزریق کند.

سیحون در مورد مسدود شدن پول های افغانستان در امریکا و برخی کشورهای دیگر و تاثیر آن بر اقتصاد هم گفت: آن پول ها ذخایر استراتژیک بانکی افغانستان است و تاثیر چندانی بر اقتصاد مردم ندارد. از این پول کشورها در شرایط بسیار اضطراری و فوری برداشت می کنند، هرچند مسدود شدن آن دست حکومت را برای تصمیم گیری ها و فعالیت های بزرگ مالی می بندد.

وی اضافه کرد: اگر این پول در اختیار بانک مرکزی افغانستان باشد می تواند از آن برای مانور در سیاست های کلان پولی استفاده کند.

 

کلیدواژه