عقرب 06, 1400 15:25 Asia/Kabul

کارشناس سیاسی ایرانی هدف از برگزاری نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان در تهران را ایجاد ثبات و امنیت و زمینه سازی برای ایجاد یک حکومت فراگیر در افغانستان دانست.

داکتر سید رضا میرطاهر در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری گفت: هدف از نشست وزیران خارجه شش کشور همسایه افغانستان به اضافه روسیه در تهران و نشستی که پیشتر در مسکو با حضور تعدادی از کشورها و نمایندگان طالبان برگزار شد، ایجاد ثبات و امنیت در افغانستان، هموار کردن مسیر برای ایجاد یک دولت فراگیر در این کشور و جلوگیری از گسترش تروریزم در آن بوده که مخاطرات امنیتی بزرگی را متوجه کشورهای همسایه به ویژه کشورهای آسیای میانه و مخصوصا تاجیکستان و ازبکستان خواهد کرد.

وی تصریح کرد: از زمانی که طالبان در افغانستان روی کار آمده اند، فعالیت گروه تروریستی داعش در این کشور افزایش یافته، طالبان هم نشان داده اند که اگرچه در زمینه جنگ دست بالا را دارند اما در زمینه دولت سازی و اداره امور افغانستان به دلیل بی تجربگی و نداشتن کادرهای لازم از یک سو و نبود همکاری بین المللی با طالبان از سوی دیگر دچار چالش های بزرگ هستند.  

به گفته میرطاهر روسیه اعلام کرده که آمادگی دارد کم کم طالبان را به رسمیت بشناسد و اگر این اتفاق رخ دهد دریچه ای به سوی ارسال کمک های جهانی به افغانستان باز خواهد شد و این کمک می کند این کشور از افتادن در ورطه ورشکستگی نجات پیدا کرده و حکومت طالبان هم از عهده تامین نیازهای اساسی مردم برآید. اما اگر وضعیت به صورت کنونی ادامه پیدا کند و طالبان همچنان در بایکوت بین المللی قرار داشته باشد به نظر می رسد که اوضاع افغانستان روز به روز وخیم تر خواهد شد.

این کارشناس سیاسی در رابطه با تاکید شرکت کنندگان در نشست تهران بر ضرورت تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان با مشارکت همه اقوام این کشور و چگونگی برخورد طالبان با این موضوع گفت: طالبان در ابتدای تسلط بر افغانستان مدعی شدند که خواستار تشکیل چنین حکومتی هستند. اما اختلافاتی در درون طالبان وجود دارد، به عبارتی دو گروه معتدل و تندرو وجود دارد که طالبان تند رو با هرگونه تقسیم قدرت با غیر طالبان مخالفند.

وی عنوان کرد: در صورتی که طالبان زمینه های مشارکت همه اقوام و گروه ها در قدرت را فراهم کنند گام مهمی در راستای ایجاد صلح و ثبات در افغانستان خواهد بود. اما اگر مانند گذشته یک حکومت تک صدایی شامل عناصر طالبان ایجاد کنند منجر به بروز تدریجی ناآرامی ها می شود به ویژه اینکه دولت کنونی طالبان دولت کارآمدی نیست و حتی قادر به برآورده کردن نیازهای اولیه مردم هم نمی باشد.

میرطاهر همچنان خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی با چهار دسته از طرف ها در زمینه تاثیرگذاری بر وضعیت افغانستان مواجه هستیم؛ دسته اول سازمان های بین المللی مانند سازمان ملل، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، دسته دوم بلوک غرب به رهبری امریکا و شامل اروپا، دسته سوم قدرت های شرقی و اوراسیایی مانند روسیه و چین و دسته چهارم شامل کشورهای همسایه افغانستان و هند که  این چهار دسته اگر باهم تشریک مساعی داشته باشند می توانند بهبود قابل توجهی در اوضاع افغانستان ایجاد کنند.

به گفته این کارشناس سیاسی دسته چهارم نگرانی هایی در مورد افغانستان دارند به ویژه نگرانی های امنیتی و موج گسترده پناهجویان افغان. و بیشتر خواهان این هستند که قدرت های تاثیرگذار مخصوصا روسیه و چین بتوانند در اوضاع افغانستان تغییرات مهمی ایجاد کنند، قدرت های غربی در حال حاضر برخوردهای محدود و مشروطی با طالبان دارند و پیشرفت قابل توجهی در مذاکرات آن ها وجود ندارد، سازمان ملل هم بیشتر به ابراز نگرانی بسنده می کند.

وی اضافه کرد: بنا بر این در مقطع کنونی مهمترین اقدامات در وهله اول می تواند از جانب روسیه و چین انجام شود و در مرحله بعد امریکا و متحدین اروپایی اش باید طالبان را به عنوان یک واقعیت بدانند و تلاش ها برای عادی شدن اوضاع در افغانستان را پیش ببرند.

 

کلیدواژه