قوس 03, 1400 15:53 Asia/Kabul
  • تضعیف و تسلیم داعش در افغانستان
    تضعیف و تسلیم داعش در افغانستان

سرویس اطلاعاتی طالبان اعلام کرد 100 تن از عناصر گروه تروریستی داعش در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار خود را تسلیم کرده اند.

عناصر داعش در حالی خود را تسلیم طالبان کردند که در روزهای اخیر گروه تروریستی داعش مسئولیت چندین انفجار را بخصوص در کابل برعهده گرفته است. این بدان معنا است که این گروه تروریستی نه تنها در حال قدرت نمایی است بلکه می کوشد خود را مهمترین رقیب گروه طالبان در افغانستان نشان دهد. گروه تروریستی داعش در تلاش است در ولایت ننگرهار با تصرف جغرافیا موقعیت خود را تثبیت کند.

از این رو تسلیم شدن عناصر داعش در ولایت ننگرهار از چند جهت مهم است اول آنکه گروه طالبان با تشدید تدابیر امنیتی عرصه را برای عناصر داعش در ولایت ننگرهار بیش ازپیش تنگ کرده است دوم آنکه به نظر می رسد طالبان اطلاعات دقیقی در مورد محل های حضورعناصر گروه تروریستی داعش در اختیار دارد که احتمالا با دادن هشدار ، آنان را وادار به تسلیم کرده اند.

در زمان دولت قبلی افغانستان نیز گزارشهایی در مورد تسلیم شدن و یا دستگیری عناصر داعش از جمله فرماندهان ارشد آن منتشر شد که بسیاری از محافل سیاسی و امنیتی در مورد ماهیت و نوعی وابستگی آنان ابراز تردید می کردند.

علی اصغر زرگر کارشناس مسایل افغانستان در این باره براین باور است :

تنها راه طالبان  برای مقابله گروه تروریستی داعش ایجاد اجماع ملی و تشکیل دولتی فراگیر از همه قومیتهای مذهبی، نژادی و زبانی است در غیر اینصورت انحصار طلبی پشتون و مذهبی راه به جایی نمی برد.   

اگر چه در مورد عوامل و موجودیت گروه تروریستی داعش در افغانستان تردیدهایی وجود داشت اما در پی تشدید حملات تروریستی در افغانستان که گروه تروریستی داعش مسئولیت آنها را برعهده می گیرد این گروه تروریستی در حال تثبیت  موجودیت خود در افغانمستان است که می تواند برای آینده حاکمیت گروه طالبان در این کشور  دردسر ساز شود.آنچه بیشتر برای طالبان نگران کننده است اینکه عناصر افراطی و مخالف توافق این گروه با آمریکا و همچنین مخالفان طالبان در حال پییوستن به داعش هستند . 

محمد زاهدی رئیس شورای مذهبی در افغانستان در این باره براین باور است 

گرو.ه تروریستی داعش در افغانستان به دنبال ایجاد جنگ مذهبی است و همه شهروندان افغانستان در حال تهدید از جانب این گروه تروریستی هستند که برای امنیت افغانستان بسیار خطر ناک است 

در هر حال، در پی حملات تروریستی در ماههای اخیر گروه تروریستی داعش به نمازگزاران در مناطق مختلف افغانستان طالبان وعده مقابله جدی با عناصر این گروه را داده بود که به نظر می رسد در حال عمل به این وعده خود است .با این حال تقویت وحدت ملی از سوی طالبان بهترین راه حل تامین امنیت باثبات در افغانستان است .

کلیدواژه