قوس 03, 1400 21:41 Asia/Kabul
  • بازگشایی حضوری مدارس در ایران
    بازگشایی حضوری مدارس در ایران

با اعلام وزارت آموزش و پرورش ایران مدارس ابتدایی و متوسطه اول از اول آذرماه (قوس)با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک بازگشایی شدند.

به گزارش رادیو دری با اعلام وزارت آموزش و پرورش ایران مدارس ابتدایی و متوسطه اول، با برنامه و الگویی که خود مدارس تدوین کرده اند، بعد از پیک پنچم کرونا به صورت حضوری با دوماه تاخیر از اول آذرماه (قوس)با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک بازگشایی شدند.

بازگشایی دانشگاه‌های افغانستان از ۱۵ حوت به صورت حضوری

کلیدواژه