قوس 08, 1400 09:47 Asia/Kabul

کارشناس ایرانی و آگاه امور منطقه گفت: طالبان در حال حاضر در افغانستان به حکومت رسیده اند و دیگر همچون گذشته به طور کامل تابع پاکستان نیستند و احساسات قومی و منافع خود را هم در نظر دارند و پاکستان تلاش می کند که نیروهای دیگری را در مقابل طالبان به عنوان اهرم فشار شکل دهد تا بتواند سیاست های خود را همچنان حفظ کند.

پیرمحمد ملازهی کارشناس ایرانی و آگاه امور افغانستان در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری گفت: ما با دو گروه از طالبان مواجه هستیم که یکی در افغانستان و یکی هم در پاکستان است که این دو گروه از نگاه ایدئولوژی و قومی که اکثریت پشتون هستند اشتراکات زیادی با هم دارند.

وی تصریح کرد: پاکستان متوجه این قضیه است که گروه طالبان که قبلا در کویته و پشاور مستقر بودند و در حال حاضر در افغانستان به حکومت رسیده اند دیگر همچون گذشته به طور کامل تابع پاکستان نیستند و احساسات قومی و منافع خود را هم در نظر دارند.

ملازهی بیان داشت: بحث اصلی پاکستان خط دیورند است که طالبان حاضر نیستند به آسانی آن را به رسمیت بشناسند بنابر این پاکستان آن سیاست دوگانه ای را که قبلا هم در مورد افغانستان داشت همچنان ادامه خواهد داد و ای اس ای پاکستان، نیروهای دیگری را در مقابل طالبان به عنوان اهرم فشار حفظ خواهد کرد تا هم در مورد افغانستان بتواند سیاست های خود را همچنان حفظ کند.

این آگاه امور منطقه در ادامه به اهداف طالبان پاکستانی در مقابل این دولت اشاره کرد و افزود: هدف تحریک طالبان این است که پاکستان باید اسلامی شود یعنی این ها بر همان فکر ایدولوژی خود ایستاده اند و در مذاکرات هم به صراحت به دولت پاکستان گفته اند که شما حکومت اسلامی نیستید و باید تبدیل شود به یک حکومت اسلامی، ولی دولت می گوید که ما که جمهوری اسلامی پاکستان هستیم اما اگر شما می خواهید آن دیدگاه خود را عملی کنید ما این اجازه می دهیم که شما در برخی از مناطق قبایلی به شکل سنتی امارت اسلامی خود را در چهار چوب شرایط پاکستان ایجاد کنید.

وی در مورد ویژگی های فکری و قومی طالبان افغانستان و پاکستان هم گفت: طالبان از نگاه ایدولوژی تحت تاثیر سه جریان قرار دارد یکی جریان فکری دیوبندی است که این جریان اسلامی دارای عقیده اهل سنت مبتنی بر فقه حنفی و کلام ماتریدی است که از هندوستان آغاز شد و سپس در شمال پاکستان گسترش پیدا کرد و در دوران معاصر به جنوب افغانستان نیز گسترش یافته‌است و جریان فکری دیگر در میان طالبان همان فکر سلفی است که در خاورمیانه جریان دارد که از عربستان سعودی و کشورهای عضو خلیج فارس سرچشمه می گیرد و یکی جریان هم تفکر قومی طالبان با عنوان پشتونوالی است.

ملازهی در ادامه افزود: این هر سه جریان در حرکت طالبان تاثیر دارند ولی آن چیزی که بیشتر تاثیر گذار است، پشتوانه قومی طالبان است به دلیل این که ذهنیت مردم قبیله ای تا حد زیادی تحت تاثیر آن پشتونوالی است و طالبان نمی توانند این پایگاه اجتماعی را که به وجود آوردند نادیده بگیرند و تلاش می کنند که پایگاه قومی خود را تقویت کنند و پایگاه ایدولوژیک اسلامی خود را نیز محفوظ نگاه دارند و میان هر دو توازن ایجاد کنند.

کلیدواژه