قوس 08, 1400 12:37 Asia/Kabul
  • رواق‌های الله وردی خان و دارالضیافه - حرم مطهر امام رضا (ع)
    رواق‌های الله وردی خان و دارالضیافه - حرم مطهر امام رضا (ع)

رواق و گنبد الله وردی خان واقع در شمال شرق بقعۀ مطهّر و از باشکوهترین نمونه‌های هنر صفوی حرم می‌باشد.

به گزارش رادیو دری زیر گنبد پر از مقرنس‌ کاری است و مقرنس‌ها در هفت ردیف، شمسۀ بزرگی در وسط سقف را احاطه کرده‌اند.

کتیبه‌های ثلث و نستعلیق ممتاز حاوی آیات و روایات در حاشیۀ صفّه‌ها و زیر گنبد اجرا شده است.

نمای بیرونی گنبد با آجر‌های مسی مزیّن ترنج‌های برجسته پوشیده شده است.

بنای فوق از حیث کاشی کاری فوق العاده نفیس و ممتاز است و یکی از زیباترین شاهکار‌های هنری آستان قدس رضوی می‌باشد.

رواق دارالضیافه نیز از جنوب به دارالسیاده و از غرب به رواق الله وردیخان می‌رسد. با محاسبه فضا‌های جانبی، مساحت آن ۱۶۶ متر مربع است. بنای این رواق مربوط به سال ۱۰۳۱ ق است که مرحوم میرزا شفیع قزوینی این بنا را احداث نمود.

دراین رواق دو صفه ساخته شده که درآن آیاتی از قرآن مجید روی کاشی‌های رنگارنگ نوشته شده است.

رواق دارالمرحمه حرم مطهر امام رضا (ع)

کلیدواژه